سیدحسین عالمی بلخی: ۱۸۰۰جریب زمین ‌شهرک‌های رهایشی مهاجران از غاصبان گرفته شد

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ دوشنبه 8 جوزا 1396 ۷ جوزا ۱۳۹۶

وزیر مهاجران و برگشت کننده‌گان می‌گوید که شهرک‌های رهایشی که برای برگشت کننده‌گان در نظر گرفته شده و در املاک وزارت مهاجران قرار دارد، از طرف برخی افراد و مافیای زمین غصب و بالای آن بلند منزل اعمار شده است.
سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجران و بر گشت کننده‌گان دیروز یک شنبه (۷ جوزا) در یک نشست خبری گفت که این قضیه در ولایات غزنی، mandegar-3خوست و پروان اتفاق افتاده بود که با تلاش‌های پی‌هم، توانستیم که این زمین‌ها را از دست غاصبان پس بگیریم.
آقای بلخی افزود: ۱۸۰۰ جریب زمین شهرک رهایشی مهاجران در ولایت پروان از طرف برخی افراد غصب شده بود، اما وزارت مهاجران به همکاری وزارت داخله و سایر نهادهای مربوطه توانست، این زمین‌ها را دوباره از تصرف این افراد بیرون کند.
به گفتۀ او، بلند منزل‌ها در ساحات تجارتی شهرک‌های رهایشی مهاجران اعمار شده که این زمین‌ها در اختیار مافیای زمین قرار گرفته بود.
او گفت که در ولایت غزنی یک هزار جریب زمین شهرک‌های رهایشی مهاجران را افراد و باندهای مافیایی به قیمت ۱۵ تا ۳۰۰ هزار بفروش رسانیده بودند و بالای آن بلند منزل اعمار گردیده بود که دوباره پس گرفته شده است.
آقای بلخی خاطر نشان کرد که حتا نقشۀ اصلی این شهرک در وزارت مهاجران و نهادهای شهر سازی ناپدید شده و تلاش‌ها برای دریافت نقشه مذکور جریان دارد.
او هم‌چنان، بیان کرد که نمرات رهایشی شهرک قالین‌باف‌ها ولایت بلخ که برای برگشت‌کنند‌ه‌گان توزیع می‌گردد، برای افرادی غیر مستحق توزیع گردیده بود، در حال حاضر تلاش برای پس‌گیری این نمرات جریان دارد.
وزیر مهاجران و برگشت کننده‌گان، در ادامۀ صحبت‌های خود گفت که در شهرک شیخ مصری جلال‌آباد، ۲هزار جریب زمین به برگشت کننده‌گان توزیع گردیده بود، اما نسبت افزایش برگشت کننده‌گان در سال گذشته به کمبود نمره مواجه شدیم، ۳ هزار ۴ صد و ۷۵ نمرۀ دیگر که تحت املاک وزارت مهاجران نبود به برگشت کننده‌گان توزیع گردید، اما هیأت بررسی این نمرات، دریافت که اختلاس در توزیع این نمرات وجود داشت و گزارش آن به ریاست حکومت وحدت ملی فرستاده شده تا در مورد تصمیم گرفته شود.
او گفت که در ولایت پروان، ۱۸۰۰ جریب زمین شهرک مهاجران، از طرف افراد غصب شده بود. اما، در سال گذشته این زمین‌ها از دست عاصبان پس گرفته شد و برای برگشت کننده‌گان مستحق توزیع گردیده است. هم‌چنان، در ولایت خوست که ساحۀ تجارتی شهرک قلاتوال مینه، غصب شده بود و با کمک نهادهای مسوول، تأسیساتی که از طرف عاصبان ایجاد شده بود تخریب گردیده و ساحه برای مهاجران توزیع گردید.
آقا بلخی هم‌چنان، درادامه افزود که کمیتۀ مک در خواست شفافیت در توزیع زمین را پیشنهاد کرده بود که از طرف وزارت مهاجران طرزالعمل توزیع زمین ساخته شده به وزارت عدلی فرستاد تا موضوعات حقوقی آن به بررسی گرفته شود.
او گفت وزارت مهاجران کمیته‌های شناسی افراد مستحق و در نظر داشت شایسته‌گی و ظرفیت افراد در روند استخدام به این وزارت را ایجاد کرده و شفافیت را از اولویت‌های مهم در این وزارت می‌داند.
او گفت که در سال ۱۳۹۵ وزارت مهاجران ۲۴۹ تن را در این وزارت به کار گماشت که از جمله ۲ درصد ماستر، ۳۷ درصد لسانس ۱ – ۵ درصد بکلوریا و فوق بکلوریا بوده‌اند. هم‌چنان، در سال ۹۶، ۷۲ تن را در این وزارت به کار گماشته شده که ۴۲ درصد لسانس، ۱۲ درصد بکلوریا، ۱۲ درصد فوق بکلوریا که ظرفیت و شایسه‌گی را در تقرری‌ها در نظر گرفته شده است.
مشکلات مهاجران در اروپا
آقای بلخی همچنان با اشاره به مشکلات مهاجران دراروپا افزود که وزارت مهاجران هیأتی را به‌یونان فرستاده تا با مسوولان یونانی در مورد بهبود وضعیت زنده‌گی مهاجران افغانستانی صحبت کنند.
وزیر مهاجران با آنکه نتیجه گفت‌وگوی هیأت را خوب خواند؛ اما یادآور شد که وضعیت زنده‌گی مهاجران افغانستانی در یونان هنوز هم مطلوب نیست.
او تاکید کرد که در حال حاضر آنان سعی دارند تا از طریق فعالیت‌های دیپلماتیک مشکلات مهاجران در یونان را حل کنند.
عالمی بلخی در حالی وضعیت زندگی مهاجران افغانستانی در یونان را دشوار می‌خواند که پیش از این تعدادی زیادی از کمپ‌های مهاجران در یونان بسته شده و تعدادی زیادی از مهاجران به‌شمول مهاجران افغانستانی بی‌خانمان شده بودند.
وزیر مهاجران و برگشت کننده‌گان، از افزایش روند اخراج مهاجران از اروپا خبر داد و گفت که از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی تاکنون ۳۲۹ افغانستانی از اروپا اخراج شده‌اند.
او تصریح کرد که در سال ۲۰۱۶ نیز ۵۸۰ تن از کشورهای اروپایی اخراج و دوباره به افغانستان برگشتانده شده بودند.
وزیر مهاجران با اشاره به کسانی که از اروپا برگشتانده می‌شوند،گفت: افرادی که از اروپا و کشورهای همسایه برگشت می‌کنند، اگر متاهل باشند، دولت یک نمره زمین به آن‌ها می‌دهد.
آقای بلخی به مشکلات مهاجران در پاکستان نیز اشاره کرد و افزود: در سفری که پیش از این به پاکستان انجام شد توافقه صورت گرفت تا کسانی که مدرک دارند تا آخر سال ۲۰۱۷ تمدید شود و نیز افراد فاقد مدرک راجستر شوند.
او اضافه کرد: بزودی راجستریشن افراد فاقد مدرک در پاکستان شروع می شود که رهبری آن برعهده دولت افغانستان و مراحل شناسایی و دادن مدرک به عهده جانب پاکستان است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.