سیما سمر: حکمتیـار از مـردم عـذرخواهـی کند

دو شنبه 5 میزان 1395/

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان خواست که به دلیل مشارکت در جنگ‌های داخلی دهه هفتاد مجاهدین در کابل، از مردم عذرخواهی کند.
افغانستان با پیروزی مجاهدین در سال ۱۳۷۱ وارد جنگ خونین داخلی شد که تلفات سنگینی را بر غیرنظامیان وارد کرد.
mandegar-3حزب اسلامی حکمتیار عامل اصلی جنگ داخلی در این سال‌ها بود.
خانم سیما سمر دیروز در نشست خبری در کابل گفت که خواهان شستن خون با خون و طرفدار اعدام طرف‌های درگیر در جنگ‌های داخلی افغانستان نیست، اما حداقل متهمان “جرایم جنگی” باید گناه خود را بپذیرند و از مردم عذرخواهی کنند.
او افزوده که این کمیسیون خواهان حل منازعه از طریق مذاکره است، ولی خواستار از بین بردن عدالت، حق مردم و قربانیان نیست.
به گفته خانم سمر، هیج کس نمی‌تواند حق‌العبد را ببخشد و یا جرایم جنگی و جرایم ضد بشری را بخشش کند.
او گفت که به عنوان یک شهروند می‌گوید که حکمیتار باید شهامت به خرج دهد و از مردم افغانستان و از قربانیان که توسط افراد حزب او قربانی شده‌اند، معذرت بخواهد که باعث باز شدن زمینه یک روند سیاسی شود.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش عدالت انتقالی تهیه و جنگ‌های بین سال‌های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۱ میلادی را مستند سازی کرده، اما تاکنون این گزارش را نشر نکرده است.
اخیراً یکی از اعضای ارشد حزب اسلامی از مردم افغانستان به خاطر اشتراک در چند دهه جنگ معذرت خواست. اما عضو دیگر این حزب گفت که دلیلی بر معذرت خواهی آنها وجود ندارد.
حزب اسلامی به رهبری حکمیتار و دولت وحدت ملی افغانستان هفته گذشته توافقنامه صلح امضا کردند.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    سیما جان فقط منتظر دستور کسانی است که برایش معاش دالری میدهند. ورنه طبق اظهارات سخنگویان سازمان جنایتکار ” حزب اسلامی حکمتیار ” تراژیدی شاه شهید و فروشگاه فاینست …. را سخنگویان این سازمان جنا یتکار مدعی شده بودند. این سازما ن سیما جان می تواند تا موضوع را به محکمه بین المللی جزایی محول سازد. .
    افغانستان در سال ۲۰۰۳ سند الحاق به محکمه بین المللی جزایی را امضاء نمود. باید مستند سازی جنایات سیستماتیک حزب اسلامی حکمتیار ازین سال به بعد به شمول عمل تروریستی در فروشگاه ” فاینست “ترتیب شود. مطابق اصل صلاحیت جهان شمول جنایات ضد بشریت و قتل و تروریسم، اگر گشوری قادر نمی باشد که شهروند مجرم خود را به دادگاه بکشاند و یا اراده آن را نداشته باشد محکمه بین المللی جزا یی کسب صلاحیت به دادگاه کشیدن و مجازات این مجرمین را دارد.
    باید سازمان های داخلی ، نهاد های مدنی و وابستگان خانواده های قربانی تروریسم و جنایات گلبدین شکایتنامه یی به محکمه بین المللی جزا یی به کشور ها لند در لاهه از طریق نمایندگی دپلو ماتیک آن کشور بفرستند. بصورت عاجل اعتراض رسمی به شو رای امنیت ملل متحد مبنی بر مخالفت به حذف نام و سازمان جنایتکار حزب اسلامی حکمتیار از فهرست تعزیرات گردند. نباید به فاشیست های اطراف غنی که بیشتر در فکر انحصار گرا یی قدرت و حذف دیگران اند فرصت داد