سیگار:فسـاد در افغـانستان افـزایش یافتـه است

گزارشگر:شنبه 13 اسد 1397 ۱۲ اسد ۱۳۹۷

سیگاری در گزارشی گفته است که فساد در افغانستان افزایش یافته است.
بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان، در تازه‌ترین گزارش خویش که به تاریخ ۹ اسد نشر شد، عمل‌کرد حکومت افغانستان را در امر مبارزه با فساد اداری ضعیف و ناقص خوانده‌است. سیگاری در حالی از رشد فساد در افغانستان و ناتوانی در مبارزه با آن سخن می‌گوید که محمد mandegar-3اشرف غنی رییس دولت وحدت ملی از موفقیت هایش در زمینه مبارزه با فساد بارها سخن گفته است.
سیگار یا بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان، در گزارش تازه‌اش گفته است که به شماری از قضیه‌ها در افغانستان به دلیل «عدم ارادۀ سیاسی» رسیده‌گی نمی‌شود. به اساس گزارش برخی رسانه‌ها در گزارش سیگار آمده است که رشوه گیری در افغانستان در زمان حکومت آقای غنی نسبت به گذشته افزایش یافته است.
ادارۀ سیگار با تمرکز ویژه روی فساد گسترده از طرف لوی سارنوال کشور انتقاد کرده و گفته است که او در کار به محاکمه کشاندن شخصیت‌های بانفوس و زورمند، عمل‌کرد ضعیف و ناقص دارد.
گزارش سیگار به مشکلات موجود در مرکز عدلی مبارزه با فساد (ACJC) پرداخته که سال گذشته از سوی رییس حکومت وحدت ملی به هدف رسیده‌گی به پرونده‌های مهم فساد مربوط به مقام‌های ارشد و زیان‍‌های هنگفت مالی در کابل بنیان‌گذاری شد.
سیگار به استناد مدارک وزارت عدلیۀ امریکا گزارش داده است که بیش از ۱۰۰ امر جلب عاملان فساد، به دلیل بی‌میلی وزارت داخلۀ افغانستان، تطبیق و عملی نشده؛ یا هم عاملان زورمند، حکم جلب را نادیده گرفته و مشروعیت و صلاحیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را زیر سوال برده‌اند.
گزارش سیگار به فساد گسترده در درون مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد و ادارۀ مبارزه با جرایم سنگین لوی سارنوالی افغانستان نیز اشاره کرده و گفته است که نزدیک به ۴۰ درصد سارنوالان این دو اداره در امتحان پولیگرافی یا «آزمایش دروغ یابی» ناکام مانده‌اند.
لوی سارنوالی افغانستان نیز به گفتۀ سیگار به نشر نتایج آزمایش پولیگرافی سارنوالان مخالف بوده و با وصف درخواست‌های مکرر آن را نشر نکرده است و کارمندانی که در این آزمایش ناکام مانده‌اند، بر اساس گزارش سیگار، هنوز هم مصروف کار اند.
این اداره هم‌چنان از کشته شدن سه مامور تحقیق پولیس مرکز عدلی مبارزه با فساد، نیز خبر داده‌است.
بازرس ویژۀ امریکا برای افغانستان، در این گزارش به ناکامی نیروهای امنیتی افغانستان در میدان جنگ نیز پرداخته است.
به گفتۀ این نهاد، نیروهای امنیتی کشور از اواسط ماه می‌ نتوانسته‌اند که کنترل و نفوذ خود را در ولسوالی‌های که زیر دست شان است، گسترش دهند.
این در حالی‌ست که دولت امریکا به‌خاطر کاهش جنگ در افغانستان، مذاکره را با گروه طالبان در قطر شروع کرده است. در جریان این مذاکرات دولت دونالت ترامپ طرحی را نیز به حکومت افغانستان پیش‌نهاد کرده که بربنیاد آن نیروهای امنیتی کشور باید از مناطق کم‌جمعیت ترک مواضع کرده و به امنیت بزرگ‌شهرها توجه کنند.
گفتنی است که حکومت وحدت ملی افغانستان از زمان آغاز کارش تا امروز همواره از فسادزدایی در ادارات دولتی سخن‌گفته است؛ اما باوجود آن هم افغانستان در سطح کشورهای دنیا از جملۀ فساد‌پیشه‌ترین کشور شناخته شده‌است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.