شاهراه قندوز-خان‌آباد از وجود طالبان پاکسازی شد

۲۳ ثور ۱۳۹۶

شاهراه قندوز-خان‌آباد که چندی پیش تحت تسلط طالبان بود و چندین پوستۀ امنیتی تحت محاصرۀ آنان قرار داشت، ظهر دیروز جمعه از وجود طالبان پاکسازی شد.
محفوظ‌الله اکبری، سخنگوی پولیس زون شمال شرق با نشر خبرنامه‌یی به رسانه‌ها گفت که مسیر شاهراه قندوز-خان‌آباد از وجود طالبان مسلح پاکسازی شد.
در خبرنامه آمده است: چندی پیش، مسیر قندوز-خان‌آباد در تسلط مخالفان مسلح دولت بود و چندین پوستۀ امنیتی که در آن مسیر بوده در محاصره دشمن قرار داشت، صبح امروز (دیروز) نیروهای مشترک امنیتی و دفاعی موفق شدند که این مسیر را دوبار از وجود طالبان مسلح به گونه‌یی کامل پاکسازی کرده و پوسته‌های امنیتی را تقویه، اکمال و تجهیز کنند».
در خبرنامه گفته شده است که پوستۀ خواجه و کته‌خیل از محاصرۀ دشمن بیرون شده و نیروهای عملیاتی از هر دو استقامت باهم وصل شدند.
آقای اکبری افزود که طی عملیات دیشب ۶ مخالف مسلح دولت در این مسیر کشته و ۴ تن دیگرشان زخمی شده‌اند و چهار حلقه ماین جاسازی شده کنار جادۀ طالبان نیز خنثی شده است.
او گفت که به احتمال وجود ماین در این مسیر، تا هنور به عابران اجازۀ عبور و مرور داده نشده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.