شاه‌گل رضایی عضو مجلس در کنفرانس آجندای ملی: آجندای ملی زمینه‌ساز گفتمان جدید در کشور است

گزارشگر:22 دلو 1392 ۲۱ دلو ۱۳۹۲

نخست از تیم آجندای ملی که گفتمان ملی را در کشور راه‌اندازی کرده‌‎اند، اظهار سپاس می‌کنم.
گام‌های احمدولی مسعود را قابل قدر دانسته و آجندای ملی را از فُرصت‌های طلایی برای مردم افغانستان قلم‌داد می‌نماییم.
بدون شک انتخابات کلیدی‌ترین عنصر برای ثبات آیندۀ افغانستان است؛ ما امروز باید تعهد داشته باشیم و این را از آدرس آجندای ملی به اعلام بگذاریم که انتخابات به عنوان گزینۀ بدون بدیل باید به رسمیت شناخته شودmandegar- 3 و روی آن تأکید نماییم؛ چون ما می‌دانیم پیامد هر نوع بدیل دیگر جدایی از انتخابات، بحران اجتماعی، سیاسی و بحران مشروعیت در افغانستان است.
افغانستان بنابر چند دلیل در مرحلۀ حساس تاریخ قرار دارد.
آینده و سرنوشت این کشور با انتخابات گره خواهد خورد؛ برای اولین‌بار در تاریخ سیاسی کشور مردم انتقال قدرت سیاسی به صورت مسالمت‌آمیز را توسط مشارکت خویش تجربه خواهند کرد.
هم‌زمان بودن انتقال سیاسی با هم‌زمان بودنِ انتقال مسوولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغانستان، بخش حساسِ دیگری در شرایط امروزی می‌باشد.
نباید از یاد برد که میزان مشروعیت نظام حتا در صد سال پسین در کشور به سلامت انتخابات پیش رو بسته‌گی دارد.
سلامت و عادلانه بودن انتخابات پیش رو است که می‌تواند، مشروعیت نظام آینده را در سال‌های بعد رقم بزند؛ از این رو است که ما سلامت انتخابات را از نکات شاخص می‌دانیم.
این باورمندی باید در وجود ما باشد تا انتخابات پیش‌رو را یک فُرصت برای خود بدانیم.
شما در کشورهای همسایۀ افغانستان نگریستید که با وجود چالش‌های امنیتی و سیاسی مردم با حضور گسترده پای صندوق‌های رأی رفتند و نشان دادند که ملت برای سرنوشت خود حساس اند و تصمیم می‌گیرند.
توقعی که در شرایط موجود از ملت افغانستان می‌رود، این ا‌ست که با درک شرایط حساس امروزی و با مشارکت گسترده در پای صندوق‌های رأی، یک‌بار دیگر حساسیت خود را در قبال سرنوشت خود به اثبات برسانیم.
با درک این حساسیت زنان افغانستان به عنوان آسیب پذیرترین قشر در هر مرحله، این شرایط را یک فُرصت بسیار خوب برای تعیین سرنوشت خود می‌دانند.
اما نباید از یاد برد، به همان میزانی که ما باور داریم که انتخابات یک فُرصت تاریخی است به همان میزان نگران روند انتخابات و روند بعد از انتخابات در کشور هستیم.
به عنوان یک زن و شهروند افغانستان، می‌خواهیم این نگرانی را با نامزدان محترم شریک بسازیم. ما باورمند هستیم که نهادهای انتخاباتی نقش اساسی دارند، اما نباید انکار کرد که نامزدان محترم برای درک این نگرانی‌ها، نقش صد درصدی دارند.
ما نمی‌خواهیم پیامد انتخابات، رفتن کشور به طرف بحران باشد؛ موضوعی که زنان و مردم افغانستان را سخت نگران ساخته است و در این شرایط مسوولیت تاریخی نامزدان محترم بیش از هر کس دیگر است.
منحیث یک شهروند این سرزمین حق داریم از چند مورد در چنین شرایطی مطمین شویم:
۱- تداوم دموکراسی، آزادی بیان، حقوق برابر شهروندی، حاکمیت قانون و حاکمیت حکومتِ مبتنی بر ارادۀ مردم در کشور را از اصول برگشت‌ناپذیر باید بدانیم.
۲- تداوم همکاری جامعۀ جهانی در شرایط فعلی کشور که باید برای مردم اطمینان داده شود و این یکی از نیامندی‌های اجتناب‌ناپذیر مردم افغانستان است؛ چون شرایط حاضر حکم می‌کند تا مردم از تداوم کمک‌های بیرونی با محوریت منافع افغانستان اطمینان داشته باشند.
می‌خواهم تأکید کنم که برگشت به گذشته در منطق امروزی افغانستان نمی‌گنجد.
۳-دولتی که بر اساس آرای مردم به‌وجود می‌آید پایه‌های آن را وحدت و عدالت اجتماعی تشکیل خواهد داد و این یکی از پایه‌های اساسی حکومت‌داری نیز است.
یک‌بار دیگر از کارگزاران آجندای ملی که زمینه‌ساز گفتمان جدید در کشور شده‌اند، اظهار سپاس می‌کنم و امیدوار هستم تا انتخابات پیش‌رو مرحلۀ چالش‌زا در آینده کشور نباشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.