شبکه نهادهای مدنی افغانستان: امکان مصرف بخشی از بودجه سال آینده در کمپاین انتخاباتی وجود دارد

گزارشگر:18 جدی 1392 ۱۷ جدی ۱۳۹۲

mandegar-3خبرگزاری جمهور

شبکه نهادهای مدنی افغانستان، از احتمال مصرف بخشی از بودجه ی سال آینده در راستای تبلیغات انتخاباتی نامزد مطبوع حکومت ابراز نگرانی کرد.
مسوولین در این شبکه تاکید می کنند که کاستی هایی در بودجه سال ۱۳۹۳ هجری شمسی وجود دارد که نگرانی نهادها و فعالین مدنی را به همراه داشته است.
سید ناصر موسوی سخنگوی این شبکه عدم توازن بودجه میان ولایت ها و همچنین مد نظر نگرفتن بودجه لازم برای پروژه های ملی و زیربنایی های را از جمله کاستی های بودجه سال آینده خواند.
موسوی اظهار داشت که ۶۴ درصد بودجه سال آینده به مسایل نظامی و امنیتی اختصاص یافته و کم تر به مسایل زیر بنایی و انکشافی تاکید صورت گرفته است.
وی به طور نمونه، به عدم توجه به پروژه ی گردندیوال اشاره نموده و بیان داشت:
« حکومت افغانستان همیشه وعده اختصاص بودجه کافی برای این پروژه برای نهادهای مدنی، مردم و نمایندگان آنان در شواری ملی را می دهد؛ اما بعد از تصویب بودجه، وعده های شان فراموش می شود».
به گفته وی پروژه گردندیوال، یکی از پروژه های ملی و با اهمیت بوده و از نظر اقتصادی تاثیر مستقیمی بالای اقتصاد دهها هزار افغان گذاشته و از سوی دیگر پیوندهای اقوام را محکم تر می سازد.
موسوی همچنین از احتمال مصرف بخشی از بودجه ی سال آینده در راستای تبلیغات انتخاباتی نامزد مطبوع حکومت ابراز نگرانی کرد.
وی تصریح نمود: « ۱۳ درصد کل بودیجه سال آینده به مسایل احتمالی اختصاص یافته است. این نگرانی وجود دارد که این مبلغ در راستای تبلیغات انتخاباتی نامزد مطبوع حکومت به مصرف برسد».
در همین حال؛ اسدالله جعفری نماینده مردم در مجلس بزرگان بیان داشت که حکومت نسبت به پروژه ی گردندیوال دید تبعیض آمیز وجود داشته و این پروژه صرف یک نام است.
نادرشاه بحر نماینده مردم در مجلس نمایندگان نیز ضمن بیان این مطلب که در بودجه ی سال آینده توازن میان ولایت ها مد نظر گرفته نشده است اظهار داشت: « بودجه ی کشور همواره یک بودجه ی مصرفی بوده و بودجه ای نیست که خود مولد باشد».
آقای بحر از عدم اختصاص بودجه ی لازم برای پروژه ی گردندیوال به شدت انتقاد کرده و خاطرنشان ساخت: « عدم اختصاص بودجه لازم برای پروژه ی گردندیوال، طی چندین سال با وجود وعده های فراوان این را نشان می دهد که اراده ایی برای اعمار این پروژه وجود ندارد».
وی همچنین از وعده وزیر مالیه برای قرض ۱۵۰ میلیون دالر آمریکایی از کشور استرالیا خبر داد و ابراز امیدواری نمود که این وعده وزیر جنبه ی عملی به خود گیرد.
گفتنی است که جاده حلقوی «گردندیوال» یکی از پروژه های بزرگ و ملی کشور بوده که این جاده، از ۵ ولایت میدان وردک، بامیان، دایکندی، غور و هرات می گذرد.
گفته می شود که این جاده حلقوی، مسیر تورخم – هرات را نزدیک به ۴۰۰ کیلومتر کوتاه تر می سازد

 

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.