شرط مجلس سنا برای پذیرش فیصله‎های مجلس نماینده‎گان

/

چهار شنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۴

 

مجلس سنا در جلسۀ روز سه شنبه خود تصمیم گرفت که پس از این، به مدت یک ماه، فیصله های قانونی مجلس نماینده‏‎گان را به صورت مشروط می پذیرد.
فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا گفت: پیشتر سناتوران فیصله کرده بودند که پس از اول سرطان فیصله‌های مجلس نماینده‏‎گان را به دلیل غیرقانونی شدن این مجلس نمی‌پذیرد؛ اما اکنون که چند مورد طرح قانون به مجلس سنا فرستاده شده؛ تصمیم از سناتوران است که بر فیصله قبلی خود باقی می‌مانند و یا آنرا لغو می‌کنند.
mnandegar-3در جلسه دیروز برخی سناتوران بر موضع قبلی مجلس سنا تاکید داشتند و می‌گفتند که ادامه کار مجلس توسط «فرمان» رییس جمهور مبنای قانونی ندارد و فیصله‌های آن نیز غیرقانونی است.
اما برخی سناتوران دیگر خاطرنشان کردند که در صورت که مجلس نماینده‏‎گان به کارش پایان دهد؛ بر اساس قانون اساسی، ادامه کار مجلس سنا به تنهایی نیز بنیه ای قانونی ندارد.
سرانجام رییس مجلس سنا گفت که تا یک ماه دیگر، فیصله‌های مجلس را به ویژه در راستای تصویب قانونی می‌پذیرد و پس از ختم رخصتی‌های تابستانی که سناتوران بر می‌گردند؛ اگر تاریخ برگزاری انتخابات در سه یا چهار ماه آینده تعیین نگردد؛ دوباره تصمیم گرفته خواهد شد که سناتوران این پیشنهاد را با اکثریت آرا تایید کردند.
به گفته رییس مجلس سنا، تاریخ برگزاری انتخابات نباید بیش از سه تا چهار ماه دیگر معین شود.
این تصمیم در حالی گرفته شد که هفته گذشته حکومت اعلام کرد؛ تا یک ماه دیگر تاریخ برگزاری انتخابات را مشخص می کند؛ اما معلوم نیست که حکومت در چند ماه دیگر می تواند انتخابات برگزار کند.
در همین حال، برخی سناتوران، حکومت را در خصوص عدم تعیین تاریخ برگزاری انتخابات و آغاز نشدن کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به کم توجهی متهم می کند.
به گفته آنان؛ در افغانستان کسی پیدا نمی شود که رییس جمهور و رییس اجرایی روی مدیریت او در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی توافق کنند.
اعضای مجلس سنا گفتند: اگر رهبران حکومت وحدت ملی نمی‌توانند مشکلات امنیتی مردم را حل کنند و یا هم انتخابات را برگزار کرده نمی توانند؛ باید محترمانه به مردم افغانستان بر ضعف شان اقرار نموده از صحنه کنار بروند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.