شرکت تصفیۀ تیل در شمال ساخته می شود

/

یک شرکت مشترک افغانی و امریکایی در بخش تصفیۀ تیل افغانستان، ۷۰۰ میلیون دالر امریکایی سرمایه‌گذاری می‌کند.
ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان یا آیسا می‌گوید: با عملی‌شدن پروژۀ تصفیه تیل در کشور، افغانستان از این بابت خود کفا خواهد شد.
مسوولان ادارۀ آیسا به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفته‌اند، شرکت «افغان امریکن» در همین بخش، ۷۰۰ میلیون دالر امریکایی را سرمایه‌گذاری می‌کند.
وافی الله افتخار رییس این اداره گفت که قرار است شرکت یادشده یک فابریکه برزگ تصفیۀ تیل را در شمال کشور اعمار نماید.
آقای وافی همچنان گفت: «یک شرکت افغان امریکن در قسمت اعمار تصفیه خانۀ مواد نفتی، ۷۰۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری می‌کند. زمانی‌که این فابریکه به کار آغاز کند، ظرفیت تصفیه ۶۰ هزار بیرل تیل را روزانه خواهند داشت. با اعمار این فابریکه برای ۱۴۰۰ تن زمینۀ کار مستقیم و برای ۲۰ هزار نفر غیر مستقیم زمینه کار مساعد می‌شود.»
این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که در حال حاضر نفت خام حوزه نفتی دریای آمو، جهت تصفیه به ترکمنستان انتقال داده می‌شود.
به اساس معلومات ادارۀ آیسا، هزینۀ سالانه تصفیه تیل افغانستان در کشورهای همسایه به ۴ میلیارد دالر می‌رسد.
مسوولان این اداره می‌گویند: با اعمار فابریکه یادشده، قسمت زیاد از این پول در داخل کشور به مصرف خواهد رسید.
این در حالی‌است که کارشناسان افغان، فساد و مداخلۀ موجود در استخراج معادن و پروژه‌های اقتصادی از سوی شماری از اشخاص زورمند و مقامات حکومتی را نگران‌کننده می‌خوانند.
مسوولان ادارۀ آیسا، اعمار تصفیه خانه در شمال کشور را یک دست آورد بزرگ برای افغانستان می‌‍خوانند و می‌گویند آنان در نظر دارند تا همچو سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و وسیع را برای افغانستان جلب کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :