ششم جدى؛ ادامۀ عذاب یک ملت

یک شنبه 7 جدی 1393/

شصت سال پس از ختم بازى بزرگ و اعلام توافق بی‌طرفى افغانستان در مقام یک کشور حایلى و مستقل، تجاوز قشون سرخ در سال ١٩٧٩، توازن توافقى را بار دیگر برهـم زد، افغانستان را داخل گرداب جنگ سرد ساخت. رقابت هـاى بازیگران قدیم و جدید از سر گرفته شد و کشور ما قربانى تجاوز گردید.
مردم افغانستان تحت عنوان مجاهـدین، در مقابل تجاوز و در دفاع از ارزش‌هـاى دینى،mnandegar-3 ملى و سرزمین‌شان براى یک دهـۀ دیگر جهـاد را ادامه داده و در این راه میلیون‌هـا قربانى دادند، تا سر انجام تجاوز ابر قدرت شوروى وقت به شکست مواجه گردید.
اما افغانستان هـمچنان میدان رقابت‌هـاى منطقه‌یى و فرا منطقه‌یى باقى ماند و تا به امروز کشور استقرار پیدا نکرد و تا هـنوز عذاب یک ملت ادامه دارد.
برگرفته از صفحه فیس بوک احمد ولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.