شش اداره‌یی‌که مصرف نکرده‌اند

گزارشگر:یک شنبه 13 جوزا 1397 ۱۲ جوزا ۱۳۹۷

کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نمایندگان دیروز در نشست عمومی مجلس گزارش بررسی مصرف بودجۀ توسعه‌یی وزارتخانه‌ها و اداره‌های مستقل دولتی را ارایه کرد. بر بنیاد این گزارش، مصرف بودجۀ توسعه‌یی شش وزارتخانه و ادارۀ مستقل دولتی صفر است.
mandegar-3وزارت‌های دفاع ملی و امور زنان، مجلس نمایندگان، مجلس سنا، ادارۀ ایجاد سهولت برای حمایت از منابع تمویل کوچک و ادارۀ ملی و استندرد از جمله نهادهایی هستند که مطابق این گزارش، مصرف بودجۀ توسعه‌یی‌شان صفر است.
عظیم محسنی، رئیس کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نمایندگان که گزارش مذکور را ارایه می‌کرد، نتایج آن را غیرقابل اقناع خواند و گفت، تمام بخش‌های دولتی تا تاریخ پنجم ماه جوزای سال جاری تنها ۱۸ درصد از بودجۀ توسعه‌یی‌شان را مصرف کرده‌اند، در حالی‌که تاکنون باید دست‌کم ۴۰ درصد این بودجه به مصرف می‌رسید.
از سوی دیگر، امیرخان یار، نایب دوم مجلس که ریاست نشست دیروز را به عهده داشت گفت، اداره‌هایی که در مصرف بودجۀ توسعه‌یی خویش ناکام بوده‌اند باید به مجلس فراخوانده شده و پاسخ بگویند.
نتایج گزارش مجلس نشان‌دهندۀ این بود که اداره‌های دولتی در مصرف بودجۀ توسعه‌یی‌شان به‌شکل نگران‌کننده‌یی ضعیف عمل‌ کرده‌اند و بودجۀ توسعه‌یی اکثر اداره‌ها در بهترین حالت، تا ۱۰ درصد به مصرف رسیده است.
این گزارش در حالی نشر می‌شود که در گزارش پیشین مجلس که چندی پیش ارائه شده بود نیز بابت عدم مصرف بودجۀ توسعه‌یی اداره‌ها و بخش‌های مختلف دولتی ابراز نگرانی شده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.