شش اولویت در پیوند به رویداد کندز

عزیزالله آریافر/ دو شنبه 13 میزان 1394/

mnandegar-3۱. جلوگیری از تفرقه و ایجاد جبۀ واحد و چند بعدی علیه ترورستان
۲. مستند سازی و انتقال پیام تجاوز طالبان بر عزت و ناموس مردم و ارتکاب جرایم علیه بشریت در کندز به تمام مردم جهان؛ چون تلاش‌های قابل ملاحظه‌یی وجود دارد تا بر این جرایم بزرگ ضد بشری سرپوش گذاشته شود.
۳. ایجاد سیستم دفاع خودی در کنار نیروهای امنیتی برای دفاع از ناموس، جان و مال مردم.
۴. حمایت قاطع از نیروهای دفاعی و امنیتی و تقویۀ روحیۀ دفاعی آنها
۵. مجازازات تمام عاملان درون دولتی و بیرون دولتی سقوط کندز به عنوان مرتکبین خیانت علیه کشور مطابق مادۀ اول و دوم قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی.
۶. عادلانه سازی ساختار و تقسیم قدرت و گماشتن چهره‌های یک رویه و وطندوست در نهادهای دولتی به ویژه نهادهای ارتشی و امنیتی

اشتراک گذاري با دوستان :