شفاخانۀ جمهوریت گشایش یافت

گزارشگر:2 دلو 1392 ۱ دلو ۱۳۹۲

mandegar-3سر انجام پس از گذشت چهار سال از اعمار ساختمان جدید شفاخانۀ جمهوریت در مرکز شهر کابل، این شفاخانه رسماً به فعالیت آغاز کرد.
معاون دوم رییس‌جمهور کرزی روز سه شنبه در محفلی که به مناسبت آغاز رسمی فعالیت این شفاخانه راه‌اندازی شده بود ابراز امیدواری کرد که پس از این میزان مسافرت مردم جهت تداوی مریضان‌شان به خارج از کشور کاهش یابد.
محمد کریم خلیلی می‌گوید که اگر در بخش ارتقای ظرفیت پرسونل، نصب وسایل تخنیکی مدرن و مراقبت از آن، توجه صورت گیرد، این شفاخانه در آینده به یک مرکز معتبر صحی به سطح منطقه مبدل خواهد شد.
او گفت:« اکنون که شفاخانه جمهوریت آغاز به فعالیت نموده است، با توجه به توانمندی آن در بخش‌های مختلف، این امیدواری به وجود آمده است که در آیندۀ نزدیک زمینه ارایه خدمات صحی معیاری و مدرن برای باشنده‌گان کشور فراهم گردیده، تقاضاها به‌خاطر رفتن به خارج از کشور به منظور تداوی کاهش یابد.»
سنگ تهداب شفاخانه جمهوریت به کمک مالی چین در سال ۱۳۸۵ شمسی گذاشته شد و کار اعمار آن در سال ۱۳۸۸ پایان یافت؛ اما به دلیل نبود پرسونل تخصصی این شفاخانه نتوانست که تا حالا به فعالیت خود آغاز کند.
مسوولان شفاخانه جمهوریت می‌گویند که این شفاخانه دارای یک صد و پنجاه و چهار بستر است و در شش بخش به شمول داخله عمومی، جراحی، گوش و گلو، امراض خون، یرولوژی و همودیالیز فعالیت می کند.
کار اعمار این شفاخانه حدود ۲۱ میلیون دالر هزینه برداشته و نیز به ارزش ۵ میلیون دالر وسایل تخنیکی عصری برای آن خریداری شده که تمام این مصارف از سوی چین پرداخت گردیده است.
از سوی دیگر، داکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه افغانستان در مورد فعالیت شفاخانۀ جمهوریت توضیحات داد:
« در مجموع یک صد و پنجاه و چهار بستر در این شفاخانه فعال است که شامل سی و چهار بستر در سرویس داخله عمومی، چهل بستر در جراحی عمومی و هر یک بیست بستر در سرویس‌های گوش و گلو، امراض خون، یرولوژی و همودیا لیز می باشد، برای اولین بار در سطح کشور این شفاخانه خدمات هیمودیالیز را برای مریضان ارایه می کند، فعلاً بیست و یک پایه ماشین همودیالیز در این شفاخانه فعال است.»
همودیالیز یکی از بخش‌ها در این شفاخانه است که در آن به مشکلات خونی و گرده‌ها رسیده‌گی می‌شود.
بر اساس معلومات مسوولان شفاخانه جمهوریت، هم اکنون به شمول حدود ۹۰ داکتر بیش از ۳۸۰ پرسونل در این شفاخانه روزانه مصروف عرضۀ خدمات صحی برای نزدیک به ۴۰۰ مریض اند.
در عین حال سفیر چین در کابل نیز ابراز امیدواری می‌کند که با آغاز فعالیت شفاخانه جمهوریت جلو فرار پول به خاطر تداوی مریضان از افغانستان به کشورهای خارجی گرفته شود.
دینگ شین تعهد سپرد که در آینده نیز این شفاخانه را در بخش‌های ارتقای ظرفیت کارمندان و فراهم آوری امکانات تخنیکی کمک خواهند کرد.
این شفاخانه در حالی با امکانات تخنیکی مدرن به فعالیت آغاز کرده که مردم همواره از نبود خدمات کافی صحی در شفاخانه‌های دولتی شکایت داشته اند.
با آن که هم اکنون تنها در شهرکابل هفده شفاخانۀ دولتی فعالیت دارند، اما
روزانه ده‌ها تن از شهروندان کشور به دلیل نبود امکانات در این شفاخانه‌ها، مریضان خود را جهت تداوی به خارج از کشور می برند.
تا هنوز روشن نیست که آیا فعالیت این شفاخانه در کاهش مسافرت های مردم به خارج از کشور جهت تداوی مریضان شان موثر واقع خواهد شد یا نه؟

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.