شماری از آگاهان سیاسی و تاریخ‌دانان: آوردن تصویر «شتر» در تذکره‌های برقی یک «حرکت سیاسی» است

ناجیه نوری/چهارشنبه 29 دلو 1393/

mnandegar-3هدف از آوردن تصاویر شتر در تذکره‌های برقی نشان ‌دادن برتری‌های قومی است، زیرا نماد شتر هیچ پیشینۀ تاریخی در افغانستان ندارد.
شماری از آگاهان و تاریخ‌دانان با بیان این مطلب می‌گویند، شتر نماد فرهنگ عرب است و شتر توسط اعراب به افغانستان آورده شده وهیچ تعلق فرهنگی با افغانستان ندارد.
به باور آنان، اگر هدف از آوردن تصاویر شتر در تذکره‌های برقی این باشد که تمامی اقوام افغانستان کوچی بودند، بدون شک این حرکت یک حرکت سیاسی است.
اما شمار دیگر از آگاهان به این باوراند که کوچی‌گری در افغانستان پیشینۀ تاریخی بسیار قدیمی دارد و آوردن این تصاویر در تذکره‌های برقی یک اقدام خوب است.
غفور لیوال رییس مرکز مطالعات افغانستان، ضمن اینکه شتر را سبمولی از کوچی‌گری می‌داند می‌گوید، افغانستان از لحاظ تاریخی اقوام کوچی و کوچ نیشن داشته و ساک‌ها که ۲۳۰۰ سال قبل زندگی داشتند و اکثریت اقوام افغانستان بازمانده‌گان آنان هستند، کوچی بودند.
او آوردن تصاویر صف شتران در تذکره‌های برقی را بیان‌گر تاریخ افغانستان عنوان کرده گفت، آوردن تصاویر شتر در تذکره‌های برقی یک اقدام خوب است و من این اقدام را تایید می‌کنم.
وی تاکید کرد، اولین دستۀ افغان‌هایی که در حدود ۲۰۰ قبل به آسترالیا مهاجرت کردند، با شترها رفتند و اولین بار افغان‌ها شتر را به این کشور بردند.
لیوال می‌گوید، یکی از ویژه‌گی‌های اقوام آریایی که از آمو دریا گذشتند و به افغانستان آمدند، کوچ نیشینی و کوچی‌گری بود.
او می‌افزاید که شترسواری در افغانستان از زمان‌های گذشته معمول بوده و افغان‌ها بیشترین خدمات و به خصوص حمل و نقل اموال خود را توسط شترها انجام می‌دادند.
اما عزیز رفیعی رییس جامعه مدنی افغانستان می‌گوید، فرهنگ شتر سواری مربوط به افغانستان نیست، بل این فرهنگ متعلق به کشورهای عرب است.
او تاکید می‌کند، چون آب و هوای افغانستان برای شترسواری مساعد نیست؛ بنابراین شتر بسیار دیر به افغانستان و دقیقاً توسط اعراب به افغانستان آورده شده.
به گفتۀ او، درسال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ آسترالیا برای کامل کردن تشکیلات خود، غیرآسترالیایی‌ها را دعوت کرد و یک گروهی را از افغانستان به آن جا بردند که عمدتاً این گروه از برادران پشتون تشکیل شده بودند و به وسیله شتر به آن‌جا رفته بودند که آنان را به نام مردان شتردار یا شترسوارنامیده بودند.
وی تاکید کرد، اما ۲۰ سال قبل از آن، کانادایی‌ها برای پذیرش یا اسکان افغان‌ها حدود ۱۰ هزار نفر را که تمامی آنان پشتون بودند به این کشور انتقال دادند و به همین دلیل ۹۹ درصد افغان‌های که درکانادا متولد می‌شدند، پشتون بودند.
رفیعی به این باوراست که چون فرهنگ شترسواری متعلق به افغانستان نیست؛ بنابراین بهتر بود تا نمادی دیگری چون تصویری از مسابقۀ بزکشی که فرهنگ پیشینۀ در تاریخ افغانستان دارد، در تذکره‌های برقی گنجانیده می‌شد.
رییس‌جامعه مدنی می‌گوید، اما بدون شک هدف از نماد شتر در تذکره‌های برقی نشان‌دادن برتری‌های قومی است، زیرا نماد شتر فرهنگ عرب است و توسط اعراب به افغانستان آورده شده و هیچ پیشینۀ تاریخی در افغانستان ندارد.
درهمین حال، صاحب‌نظرمرادی تاریخ‌دان می‌گوید، در تمامی دنیا شتر ابزار کار کوچی‌ها بوده است و کوچی‌ها از این حیوان برای اکثریت کارهای روزمرۀ خود استفاده می‌کنند.
مرادی همچنان گفت، در قرون گذشته اقوام آریایی از حیوانات مختلف چون اسب، شتر و سایر حیوانات برای انتقال اموال و تجارت استفاده کرده اند، بنابراین من فکر نمی‌کنم که هدف مسوولان توزیع این شناسنامه‌ها بیان داشتن پیشینۀ تاریخ این حیوان در افغانستان باشد.
وی تاکید کرد، اما اگرهدف از آوردن تصاویر شتردرتذکره‌های برقی این باشد که تمامی اقوام افغانستان کوچی بودند، بدون شک این حرکت یک حرکت سیاسی است.
خواستیم نظر مسوولان توزیع شناسنامه‌های برقی را در این خصوص داشته باشیم؛ اما با تماس‌های مکرر هیچ یک از مسوولان این ارگان حاضر به گفت‌وگو با ما نشدند.
گفته می‌شود با توزیع شناسنامه‌های برقی جلوی تقلب در انتخابات گرفته می‌شود؛ زیرا در انتخابات رأی توسط نشانى انگشت از طریق سیستم بایومیتریک داده می‌شود.
اما از زمان مطرح شدن توزیع شناسنامه‌های برقی تاکنون این پروسه با فرود و فرازهای زیادی همراه بوده است.
از بحث ذکر ملیت یا قوم گرفته تا درج کلمه افغان به عنوان ملیت همواره با مشکلاتی فراوانی همراه بوده.
ولی پس از ماه‌ها جنجال میان نماینده‌گان پارلمان برسر ذکر کلمه افغان بالاخره این قانون بدون ذکر کلمه افغان از سوی مجلس پاس و به توشیح رییس‌جمهور رسید.

اشتراک گذاري با دوستان :