شماری از داکتران مصروف تجارت با مریضان هستند

/

در میان مردم افغانستان بسیار عام است که می‌گویند «طبابت به تجارت تبدیل شده است». حالا پس از سال‌ها شکایت، سرانجام رییس‌جمهور کرزی به مشکلاتی که مردم روزمره در شفاخانه‌ها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اعتراف کرد.
رییس‌جمهور کرزی روز یک‌شنبه در کنفرانسی که برای «ارتقای اخلاق طبابت» در کابل برگزار شده بود، از داکتران و صاحبان شفاخانه‌های خصوصی خواست تا اقدام به تداوی‌های خودسرانه و غیرمسلکی نکنند. او به حادثه تکان دهنده‌یی در مورد کارکرد این شفاخانه‌ها اشاره کرد.
آقای کرزی که در یک کنفرانس در کابل صحبت می‌کرد، گفت: «در یکی از تلویزیون‌های ما گزارشی نشر شد در مورد یک شفاخانه شخصی که یک خانم را به اتاق عملیات بردند. البته (داکتران) یاد نداشته اند عملیات را و در جریان عملیات دیدند که برای خانم خون ریزی پیدا شده. داکترها و  نرس‌ها گریختند و رفتند. این نه تنها اخلاق بد است بلکه ظلم است.»
رییس جمهور افغانستان گفت این قضیه را شخصاً تعقیب می‌کند تا در مورد صحت و سقم آن بیشتر بداند. وزارت صحت عامه افغانستان بارها گفته است که نظارت بر شفاخانه‌ها و مراکز صحی خصوصی را شدت می‌بخشد اما شکایت از این مراکز هنوز هم به قوت خود باقی است.
در یازده سال اخیر ده‌ها شفاخانه خصوصی در کابل و ولایات به کار آغاز کرده اند، اما شکایت‌های زیادی در مورد نحوه کار، استخدام داکتران غیرمسلکی و اخذ پول گزاف از مریضان وجود دارد.
با آغاز کار شفاخانه‌های خصوصی، زمینه کار با معاش و امتیازهای به مراتب بیشتر از شفاخانه‌های دولتی برای داکتران افغان میسر شد. به هر اندازه که این فرصت‌ها زمینه کار داکتران را بیشتر کرد به همان اندازه وضعیت خدمات در شفاخانه‌های دولتی محدودتر شد.
نقیب الله فایق، رییس کمیسیون صحت مجلس نماینده‌گان در این کنفرانس گفت نظارت این کمیسیون نشان می‌دهد که داکتران بیشتر به پول پیدا کردن می‌اندیشند تا تداوی مریضان. به این دلیل به گفته او، شفاخانه‌های دولتی وضعیت رقت باری دارند.
فایق گفت: «برخی از داکتران
آن قدر مصروف تجارت بالای مریضان در معاینه خانه‌های شان هستند که به وظیفه رسمی و اصلی شان ساعت ده و نیم می‌آیند و ساعت یازده و نیم می‌گریزند.»
ثریا دلیل، وزیر صحت عامه گفت که در جریان سه دهه جنگ، اخلاق طبابت نیز مانند عرصه‌های دیگر اجتماعی آسیب دیده است. دلیل گفت: «امروز مریض ما از داکتر به داکتری، از شفاخانه به شفاخانه‌یی و از کشور به کشوری می‌رود تا داکتر حاذق را بیابد. اعتماد سازی به کار مشترک، سرمایه گذاری و وقت ضرورت دارد.
«سوء استفاده نظامیان»
داکتران و شفاخانه‌ها شکایت کرده اند که نیروهای نظامی بدون رعایت نوبت، مریضان را با استفاده از زور وارد شفاخانه ها می‌کنند و داکتران را وادار می‌کنند تا در ابتدا به مریضان مربوط به نیروهای امنیتی رسیده‌گی کنند.
رییس‌جمهور کرزی گفت این موضوع پس از این تکرار نخواهد شد: «طبیعی است که در جامعه ما حالات مختلفی رخ می‌دهد. دردهای بسیار زیاد داریم، ولی این رنج و درد باید باعث نشود که مریض خود را با زور ارجحیت قایل شویم.»
آقای کرزی گفت که به مقام‌های امنیتی دستور می‌دهد تا پس از این به فرهنگ استفاده از زور در شفاخانه‌ها پایان داده شود. سازمان صلیب سرخ بین‌المللی پیش از این شکایت کرده که نظامیان افغان با استفاده از زور، زخمی‌ها و مریضان را وارد مراکز صحی می‌کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :