شمس الله جاوید: ادغام ادارۀ عالی مبارزه با فساد با دادستانی کل غیر قانونی است

گزارشگر:یک شنبه 26 حمل 1397 ۲۵ حمل ۱۳۹۷

mandegar-3هیئت رهبری و کارمندان اداۀ عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان اقدام حکومت در خصوص مدغم ساختن این اداره را با لوی سارنوالی یا دادستانی کل، غیر قانونی خوانده اند.
قرار است که به اساس استراتژی جدید مبارزه با فساد اداری، ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری با لوی سارنوالی/دادستانی کل مدغم گردد.
شمس الله جاوید رییس زون شمال شرق این اداره به روزنامه ماندگار گفت که این اقدام یک اقدام به هدف جلوگیری از روند مبارزه با فساد است. او گفت که به اساس قانون وظیفۀ لوی سارنوالی تحقیق و اقامه دعوا بوده و مدغم ساختن این اداره در چوکات لوی سارنوالی عمل مشکل زا و غیر عادلانه است.
هیئت رهبری و کارمندان اداره عالی مبارزه با فساد اداری دیروز در یک کانفرانس خبری گفتند که شماری از حلقات مافیایی و مفسد در حکومت تلاش می‌کنند این اداره را ضعیف ساخته و در این خصوص مشوره‌های نادرست را به رهبری حکومت می‌دهند.
آقای جاوید در یک نشست اعتراضیه در کابل با خوانش اعلامیه این نهاد گفت که حکومت باید در این خصوص، استراتژی جدید مبارزه با فساد اداری را مورد بازنگری قرار بدهد.
او افزود: این اداره تشکیل دارد، پرسونل و کارمندان مسلکی دارد پس چه دلیلی وجود دارد که این اداره ادغام شود در حالی که دیگر نهادهای مبارزه با فساد اداری که پراگنده هستند در داخل این نهاد ادغام می‌شدند این کار یک عمل غیر قانونی است.
در اعلامیه آمده است که این اداره در چند سال گذشته دست آوردهای خوبی به شمول بررسی قضایای بحران کابل بانک، اختلاس در پشتنی بانک، قراردادها در وزارت فواید عامه، میلیون ها دالر در قراردادهای شاروالی کابل و پیگیری قضایای هزارهای جریب زمین غصب شده، داشته‌است. آنان همچنان تأکید کردند که خواستیم تا نظر ریاست جمهوری را در این داشته باشیم، اما سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری از ابراز نظر در این خصوص خودداری کرد.اما ادغام اداره عالی مبارزه با فساد اداری با لوی سارنوالی با واکنش هایی هم مواجه است. منتقدان باور دارند در حالی که دادستانی کل خود با مشکلاتی مواجه است، ادغام یک اداره مبارزه با فساد با این اداره یک مشکل جدید را نیز در لوی سارنوالی خلق می‌کند.
افغانستان دارای چندین ادراه مبارزه با فساد اداری است که به نظر منتقدان هیچ کدام آن نتوانسته اند گرهی از فساد اداری افغانستان بردارند. اما مداخلۀ حکومتی در امور نهادهای مبارزه با فساد قوت کار این داره ها را کاملا کاهش می‌دهد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.