شهرداری کابل: لوحه‌های نامنظم برداشته می‌شوند

گزارشگر:روح‌الله بهزاد ۲ ثور ۱۳۹۸

کمیسیون اصلاح لوحه‌ها و تابلوهای اعلاناتِ شهرداری کابل، کار بررسی و برداشتن لوحه‌ها و اشتهارات نامنظم را آغاز کرد. مسوولان در شهرداری کابل می‌گویند که این کار به دلیل زیبایی در چهرۀ شهر و اصلاح اشتهارات و لوحه‌ها در سطح شهر انجام می‌شود.
جلیل سلطانی، سخنگوی شهرداری کابل به روزنامۀ ماندگار می‌گوید که «کمیسیون اصلاح لوحه‌ها و تابلوهای اعلانات» متشکل از وزارت اطلاعات و فرهنگ، شهرداری کابل، وزارت امور داخله و برخی دیگر از اداره‌های دولتی ساخته شده است تا لوحه‌ها و اشتهارات نامنظم را از سطح mandegarشهر جمع‌آوری کند.
او می‌گوید که در بسیاری از لوحه‌های و اشتهاراتِ دکان‌ها و نهادها رد سطح شهر کابل، به جای زبان‌های رسمی افغانستان از زبان‌های خارجی استفاده شده است. آقاق سلطانی می‌افزاید که برخی از اشتهارات و لوحه‌ها با طرح‌های نامناست و اندازه‌های مختلف و متفاوت ساخته شده است که چهرۀ شهر را زشت ساخته است.
سخنگوی شهرداری کابل اظهار می‌دارد که در نظر دارند تا تمام این لوحه‌ها و اشتهارات را با زبان‌های رسمی و علمی بیارایند و نیز با در نظرداشت اصول معیاری چهرۀ شهر کابل را زیبا و زبان‌های رسمی کشور را حرمت کنند.
سخنگوی شهرداری کابل بیان می‌دارد که پیش از این به تمام دکان‌ها و نهادها ابلاغ کرده بودند تا لوحه‌های شان را در مشورت با ناحیه‌های مربوط اصلاح و دوباره نصب کنند. او می‌گوید که شهرداری کابل معیار مشخص برای نصب لوحه‌ها و اشتهارات ساخته است.
آقای سلطانی گفت: «کمیسیون مذکور رهنمودی ساخته است که چگونه‌گی دیزاین و زیبایی لوحه‌ها، کاربرد زبان‌های ملی و خارجی در لوحه‌ها و همچنان محدوده و موقعیت نصب لوحه‌ها و اعلانات باید در هماهنگی با ریاست ناحیۀ مربوطه و ریاست خدمات کلتوری شاروالی کابل صورت گیرد».
جلیل سلطانی می‌گوید که یک قطعۀ ۴۰۹ نفری اجرایی ساخته اند قرار است به تمام تخلف‌های از این مورد رسیده‌گی کنند.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ نیز شهرداری کابل روند دور کردن لوحه‌ها و اشتهارات نامنظم و نوشته شده با زبان‌های غیررسمی کشور را از سطح شهر آغاز کرده بود، اما این روند تا آخر دنبال نشد. از سوی هم، سال گذشته مسوولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ در تبانی با شهرداری این ولایت روند جمع‌آوری و پایین کردن لوحه‌های غیرمعیاری را از سطح این ولایت را آغاز کردند.
این روند با استقبال شهروندان رو به‌رو شده است. شهروندان می‌گویند که این کار باعث از میان رفتن آلوده‌گی دیداری خواهد شد که زیبایی شهر را به همراه دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.