شهردار چاریکار: پروان از وجود سرمایه‌گذاران خالی شده است

سه شنبه 17 قوس 1394/

mandegar-3تاثیرات ناگور بدامنی بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی ولایت پروان، نگرانی ها در این ولایت را افزایش داده است.
یکی از منابع دولتی که از وضعیت امنیتی این ولایت ناراضی بوده و از آن شکایت دارد شهرداری شهرچاریکار مرکز ولایت پروان است.
خواجه روح الله صدیقی شهردار چاریکار این ولایت به خبرگزاری جمهور گفت: « به دلیل عدم مصونیت امنیتی سرمایه های کوچک محلی با محدویت روبه رو شده است. سرمایه گذار یک ذهن و خاطر آرام می خواهد. همین اکنون در تمام قریه به قریه تفنگ است و مردم تمامشان یعنی هفتاد در صد مردم تفنگ دارند. چک منظم و بازرسی درست نمی شوند. به همین خاطر تاجر خود را در اینجا مصون فکر نمی کند و سرمایه گذاری هم نمی کند. ما شرکت های تولیدی را بسیار کم داریم که حتا در یک لیست هم نمی آید. تمام این موضوع از نبود امنیت است».
جمیل شب ریز یکی از باشندگان مرکز ولایت پروان نیز به خبرگزاری جمهور می گوید: « تجار ملی ما نمی توانند در پروان سرمایه گذاری کنند. علتش ناامنی است و اگر باشد در فرار هستند».
اما مقامات امنیتی ولایت پروان موجویت بدامنی در ولایت پروان را که منجر به فرار سرمایه و خارج شدن سرمایه داران شده باشد؛ رد می کنند.
ژنرال محمدزمان مموزی فرمانده پولیس ولایت پروان در این مورد به خبرگزاری جمهور می گوید: « در پروان سرمایه گذار نیست. اگر است در مزار و در هرات سرمایه گذاری کرده است. به مردم اطمینان می دهم؛ کسی که سرمایه گذار باشد برایش تامین امنیت می کنیم».
از نظر آگاهان نظامی؛ به دلیل موجودیت گروه های تفنگ دار و زورمند که از گذشته ها بر اوضاع پروان تاثیر داشتند؛ اکنون پس از افزایش بی ثباتی در کشور، در حال حاضر این گروه در حال قوی شدن است که بر حاکمیت دولت بیشتر سایه افگنده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.