شهروندان: نصب استیکر در کاپی شناس‌نامه‌ها «صدور مجوز تقلب» است

گزارشگر:بهزاد/ شنبه 22 ثور 1397 ۲۱ ثور ۱۳۹۷

ارگ ریاست جمهوری روز پنچ‌شنبۀ هفتۀ گذشته اعلام کرد که به دلیل«نگرانی‌های امنیتی شهروندان» از نصب استیکرهای انتخاباتی در شناس‌نامه‌های اصلی، تصمیم بر آن شده که پس از این استیکرها در کاپی شناس‌نامه‌ها نصب شوند.
mandegar-3اما در دو روز گذشته، این تصمیم ارگ با واکنش‌های شدید آگاهان و شهروندان در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است.
آگاهان و شهروندان، حکومت را متهم به تلاش برای مهندسی انتخابات می‌کنند و نیز می‌گویند که کمیسیون انتخابات در امر برگزاری انتخابات واکنشی عمل می‌کند.
نوررحمان اخلاقی، عضورحزب جمعیت اسلامی درصفحۀفیسبوکش نگاشته است که نصب ستیکرها برروی کاپی شناس‌نامه به معنای «صدورمجوزتقلب»است.
آقای اخلاقی درادامۀیاداشتش می‌گویدکه به ساده‌گی می‌شود ازیک شناس‌نامه – بدون این‌که هیچ‌کسی بتواند تکرارش راتشخیص دهد-،بارها استفاده کرد.
به باورآقای اخلاقی: «تیم ارگ ازهمین حالا فرمان تقلب درانتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پیش رو را صادرکرده است».
از سویی هم، یعقوب یسنا، نویسنده و استاد دانشگاه؛ در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است که حکومت در نخستین روزهای اعلام تاریخ انتخابات باید تهدیدهای احتمالی را می‌سنجید.
آقای یسنا در یادداشتی با اشاره به این‌که حیات مردم خیلی مهم است، نگاشته است که حکومت باید پیش از برگزاری انتخابات برای مردم می‌گفت که باکارت‌های رأهی‌دهی،انتخابات برگزارشود.
به گفتۀ آقای یسنا،»اگر معیارکاپی شناس‌نامه باشد،همان کارت‌ها بهتروغیرقابل تکثیرترازکاپی شناس‌نامه است. اصلاًنمی‌دانیم «مارچندسردارد»؛چه بدانیم،شاید این‌همه افراد کشته شدند تامعیار،کاپی شناس‌نامه قراربگیرد!»
همزمان با این، عطیه مهربان، یکی دیگر از کاربران فیسبوک می‌گوید که حکومت نیاز به اعتمادسازی در این دور برگزاری انتخابات دارد تا دردوره‌های بعدی،مردم دوباره باعلاقه واعتماد رأی دهند.
بانو مهربان در ادامۀ می‌افزاید:»امااین طرح مسخرۀ رییس جمهورازحالا تعداداندکی را که ثبت نام کرده بودند،نسبت به انتخابات نا امید کرد وتداعی می‌کند که حکومت بازهم درپی مهندسی انتخابات است».
در این میان، محمداکرام اندیشمند، نویسنده و تاریخ‌نگار نوشته است که احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و نهادهای ناظر بر انتخابات در حالی که با این تصمیم مخالفت شان را ابراز کرده اند، می‌خواهد تا ارگ و رهبری حکومت را از این کار باز دارند.
آقای اندیشمند در بخش دیگر یادداشتش می‌نگارد: «اگرجامعۀسیاسی،احزاب سیاسی واهل سیاست منتقد ومعترض که خواستاربرگزاری انتخابات شفاف وعاری ازتقلب هستند،وقتی در این آغازثبت نام رأی دهنده‌گان نمی‌توانند مانع سازوکارتقلب شوند وازنصب ستکیر به روی کاپی تذکره جلوگیری کنند،چگونه می‌توانند نقشی درتدویر یک انتخابات سالم وبدون تقلب داشته باشند؟»
گفتنی است که براساس تصمیم کمیسیون انتخابات، قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی با شناس‌نامه‌های فعلی ورقی برگزار شود .شهروندانی که خواهان اشتراک در انتخابات آینده اند، باید ابتدا در روند ثبت نام رأی‌دهنده‌گان اشتراک کنند و هنگام ثبت نام، استیکرهای ویژۀ انتخاباتی روی شناس‌نامه‌های شان نصب می‌شود.
اما نگرانی‌هایی وجود داشت که با توجه به‌مخالفت تروریستان مسلح با برگزاری انتخابات، نصب استیکرهای انتخاباتی در شناس‌نامه‌ها برای شماری از شهروندان که در مناطق ناامن زنده‌گی می‌کنند، تهدیدی محسوب شود؛ از این‌رو با آنکه نزدیک به یک ماه از آغاز روند ثبت نام رأی دهنده‌گان در مراکز و ولایات می‌گذرد، این روند با استقبال مردم افغانستان روبه‌رو نشده و یکی از دلایل آن هم، نصب استیکر روی شناس‌نامه‌های رأی دهنده می‌باشد.
قابل یادآوری است که روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته، کمیسیون انتخابات اعلام کرد که مهلت ثبت نام ازرأی‌دهنده‌گان انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی‌ها یک ماه دیگرتمدید شده است، در حالی که قراربود۲۳ثور پایان مهلت ثبت نام درمراکزولایت‌ها باشد،اکنون پس ازاعلام تمدید،این روند تا۲۳جوزا ادامه خواهدداشت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.