شهر داری کابل: سک‌های ولگرد عقیم می‌شوند

گزارشگر:ابوبکر صدیق ۱۶ اسد ۱۳۹۶

mandegar-3شهرداری کابل می‌گوید که جهت از بین بردن سگ‌های ولگرد در شهر کابل واکسیناسیون را آغاز کرده است.
به گفتۀ اداری شهرداری کابل این برنامۀ بنا به نیازها و شکایات شهروندان از افزایش سگ‌های ولگرد در شهر کابل آغاز شده است.
ریاست تنظیفس شهرداری کابل، این برنامه را راه‌اندازی کرده است تا سال آینده بیشتر ۸۰ درصد سگ‌های ولگرد را در شهر کابل واکسین می‌کند.
این در حالی است که بیشتر از شهروندان کابل از وجود سک‌های ولگرد و دیوانه در شهر کابل شکایت داشتند.
سک‌های ولگرد به شگل دسته جمعی در ناحیه‌های مختلف شهر کابل وجود دارند که گه‌گاهی بالای شهروندان حمله ور می‌شوند.
شهروندان با استقبال از این کار شهرداری، می‌گویند که این کار می‌تواند نگرانی‌های شهروندان را از این ناخیه‌ رفع کند.
شفیق یکی از شهروندان ناحیه هفتم شهر کابل می‌گوید که در ساحۀ که آنان زنده‌گی می‌کنند شمار زیاد از سک‌های ولگرد زنده‌گی می‌کنند.
آقای شفیق باور دارد که واکسین کردن سک‌های ولگرد که می‌تواند از تولید نسل آنان جلوگیری کند.
برنامۀ واکسین سگ‌های ولگرد دیروز از طرف ریاست عمومی تنظیف شهرداری کابل، آغاز گردید.
عبدالله حبیب زی سر پرست شهرداری کابل گفته که پیش از این ۴ تن از کارمندان ریاست تنظیف شهرداری کابل برای سپری نمودن یک دورۀ آموزشی در ارتباط به واکسین و عقیم سازی سگ‌های ولگرد، به همکاری موسسۀ “Mayhew International” عازم کشور هندوستان شده بودند که بعد از ختم دورۀ آموزشی و بازگشت به کشور، یک تیم کاری را در ریاست تنظیف آموزش دادند.
به گفتۀ سرپرست شهرداری کابل، قرار است تا یک سال آینده بیشتر از ٨٠درصد سگ‌های ولگرد در شهر کابل واکسین شوند و مرض سگ دیوانه به کلی از شهر کابل محو گردد.
درحال حاضر در هرگوشۀ از شهر کابل چندین قلاده سگ ولگرد و دیوانه وجود دارد که نگرانی را برای شهروندان ایجاده کرده است.
شهروندان باور دارند که شهرداری باید این برنامه را به شکل جدی به پیش ببرد تا تمام سک‌های ولگرد و دیوانه از بین برده شو.
به گفتۀ شهرداری کابل، دور دوم این برنامه که در ماه‌های اینده آغاز می‌گردد، برنامه عقیم سازی سگ‌های ولگرد نیز آغاز خواهد شد.
این در حالی است که در گذشته به منظور کنترول جمعیت سگ‌های ولگرد در شهر کابل، سگ‌هارا با خوراندن مواد زهری از بین برده می‌شد کاری که واکنش نهادهای مدافع حقوق حیوانات را در پی داشت و در عین حال باعث آلودگی محیط زیست شده بود.
موجودیت سگ‌های ولگرد یکی از معضلات بزرگیست که در جاده‌ها و ساحات مختلف شهر کابل وجود دارد و سالانه تعداد زیادی از هموطنان ما را آسیب می‌رسانند.
شهرداری کابل می‌گوید در سال روان کارهای زیادی بنیادی را زیر نظردارند و قرار است که در روزهای آینده کار ساخت و ساز جاده‌های خیرخانه و مسیرهای دیگر شهر کابل را آغاز کنند.
عبدالله حبیب‌زی می‌گوید نصف بودجۀ امسال را برای برای ساخت جاده‌های شهر کابل تخصیص داده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.