شورای امنیت از ماموریت تازۀ ناتو در افغانستان پشتیبانی کرد

/

mnandegar-3شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت «حمایت قاطع» ناتو را در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ تصویب کرد. تا چند هفته دیگر، ناتو ماموریت نظامی خود را در افغانستان پایان می دهد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد موافقت نامه جدید ماموریت «حمایت قاطع» ناتو را برای آموزش، مشورت دهی و کمک به نیروهای امنیتی ملی افغانستان بعد از ختم ماموریت جنگی در سی و یکم ماه دسمبر ۲۰۱۴، مورد حمایت قرار داد.
قطعنامه‌یی‌ که با اتفاق آرا در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید از ماموریت «حمایت قاطع» ناتو استقبال نموده و «روی اهمیت ادامه حمایت بین المللی دوامدار برای ثبات اوضاع در افغانستان تاکید نمود».
در ماه های اخیر، شورشگری در افغانستان شدت یافته است و انتظار می رود با پایان یافتن ماموریت جنگی نیروهای بین المللی در ختم سال جاری، ادامه یابد. در اول جنوری شمار سربازان ناتو تا ۱۳ هزار نفر پایین می آید. در اوج عملیات نیروهای بین المللی در سال ۲۰۱۰ ، همینکه نیروهای امنیتی افغانستان حاکمیت کاملی برامور امنیتی کشورشان به دست آوردند، شمار این نیروها ۱۴۰ هزار نفر بود.
این قطعنامه که توسط ۱۵ عضو شورای امنیت تایید شد «خشونت و فعالیت های تروریستی را که توسط طالبان، القاعده و سایر گروه های خشونتگرا و افراطی ، گروه های مسلح غیر قانونی، جنایتکاران وکسانی که در تولید، انتقال و تجارت غیرقانونی مواد مخدر دست دارند» تقبیح نموده است.
در این قطعنامه گفته شده است که هدف این ماموریت آموزشی جدید توسعه بیشتر ظرفیت های اردو و نیروهای امنیتی افغانستان درجهتی می باشد که آن ها بتوانند امنیت و ثبات را در سرتاسر کشور تامین کنند.
ظاهر طنین، سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد این قطعنامه را «نشانه یی روشن» از حمایت شورای امنیت و جامعه بین المللی از مردم و حکومت جدید کشورش خواند. وی گفت: «بدون شک چالش هایی پیش رو قرار دارند. طالبان و القاعده همچنان به راه اندازی حملات تروریستی ادامه می دهند».
این اظهارات طنین، اشارت به حمله انتحاری مرگبار روز پنجشنبه در لیسه استقلال کابل و حمله انتحاری تقریبا دو هفته قبل در یک مسابقه والیبال در پکتیکا به عنوان دو مثال از حملات شورشیان بود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی این قطعنامه حمایت از ماموریت «حمایت قاطع» ناتو را کرد که حملات شورشیان طالبان در کشور به شدت افزایش یافته و مایه نگرانی بین المللی گردیده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.