شورای امنیت ملی: با کسانی که در تأمین امنیت نماز جنازه سهل‌انگاری کردند برخورد جدی می‌شود

گزارشگر:دوشنبه 15 جوزا 1396 ۱۴ جوزا ۱۳۹۶

جلسه شورای امنیت ملی دیروز تحت ریاست رییس حکومت وحدت ملی در ارگ دایر گردید.
براساس خبرنامۀ ارگ، در آغاز جلسه، حادثه تروریستی روز گذشتۀ حمله بر مراسم نماز جنازه مورد بررسی قرار گرفت و رویداد مذکور به شدیدترین الفاظ محکوم گردید.
mandegar-3جلسه تأکید نمود تا به خانواده‌های شهدا رسیده‌گی شود و در زمینه تداوی مجروحین از تمام امکانات دست داشته استفاده صورت گیرد. همچنان با آنانی‌که در زمینه تامین امنیت مراسم مذکور سهل‌‎انگاری کرده اند، برخورد جدی و قانونی شود.
سپس، جلسه شورای امنیت ملی در رابطه به آمادگی ها و چگونگی تامین امنیت نشست پروسه کابل که قرار است به میزبانی دولت افغانستان با اشتراک مقامات و نماینده‌گان بین‌المللی در کابل برگزار گردد، صحبت نمود و بر اهمیت برگزاری این نشست تاکید گردید.
در ادامه، فرید حمیدی دادستان کل کشور گزارش خویش را در رابطه به آمادگی‌ها برای تحقیق رویداد تظاهرات روز جمعه ارائه کرد و خاطرنشان نمود که دادستانی کل از لحاظ هیات تحقیق و همچنان از لحاظ تخنیکی، آمادگی های لازم را در این خصوص دارد و رویداد مذکور را با جدیت و درنظرداشت ابعاد مختلف آن، مورد بررسی قرار خواهد داد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.