شورای امنیت نظارت بر تحریم تروریست‌ها در افغانستان را تشدید کرد

۲۹ قوس ۱۳۹۸

شورای امنیت سازمان ملل متحد قطع‌نامه‌یی تصویب کرد که به موجب آن یک تیم نظارتی برای رصد و تحلیل چگونگی اجرای تحریم‌ها علیه گروه‌های خشن و تروریستی در افغانستان تشکیل می‌شود.
در قطع‌نامۀ ۹۴۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد که با اجماع اعضای این شورا به تصویب رسید، بر نگرانی جدی از شرایط امنیتی افغانستان اعم از اقدامات تروریستی و خشن از سوی طالبان و گروه‌های وابسته همچون شبکۀ حقانی و همچنین القاعده، داعش و دیگر مرتبطان آن mandegarتاکید شده است.
این قطع‌نامه همچنین بار دیگر از مبارزه با تولیدات قاچاق و حمل و نقل مواد مخدر از افغانستان و فرایندهای شیمیایی آن به این کشور حمایت و تاکید کرده است می‌دانیم که درآمد نقل و انتقال قاچاق به طور قابل ملاحظه‌یی منابع درآمدی طالبان و مرتبطان آن را تشکیل می‌دهد.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرده اند تهدیدهای ناشی از طالبان، گروه‌های مسلح غیرقانونی و جنایی دخیل در تجارت مواد مخدر و بهره‌برداری غیرقانونی از منابع طبیعی، بر امنیت و ثبات افغانستان اثرگذار است.
قطع‌نامه شورای امنیت خواستار کاهش فوری خشونت‌ها به منظور برقراری آتش‌بس شده است تا فضای مناسبی برای مذاکرات صلح فراهم شود.
این قطع‌نامه بار دیگر لزوم اطمینان از اینکه رژیم تحریمی فعلی به طور موثری بر تلاش‌های جاری در پیش‌برد گفت‌وگوهای آشتی‌جویانه برای دستیابی به صلح، ثبات و امنیت در افغانستان مشارکت دارد، تاکید می‌کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در این قطع‌نامه مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد تصمیم گرفت همه دولت‌ها باید به اتخاذ اقدامات لازم مندرج در پاراگراف نخست قطع‌نامه ۲۲۵۵ در توجه به افراد و نهادهایی که در زمان تصویب قطع‌نامه ۱۹۸۸ در سال ۲۰۱۱ به عنوان طالبان شناسایی شدند و همچنین سایر افراد، گروه‌ها و فعالان و نهادهای مرتبط با طالبان که صلح، ثبات و امنیت افغانستان را تهدید می کنند و در فهرست تحریم‌های ۱۹۸۸ قرار دارند، ادامه دهند.
اعضای شورای امنیت همچنین تصمیم گرفتند به منظور اجرای کامل ماموریت مندرج در قطع‌نامه‌های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸، تیمی برای حمایت تحلیلی و رصد تحریم‌ها (تیم نظارتی) شکل گیرد.
وظیفۀ این تیم حمایت از کمیته تحریم قطع‌نامه مربوطه است که برای ۱۲ ماه از زمان انقضای ماموریت فعلی در دسامبر ۲۰۱۹ فعالیت خود را آغاز می کند.
مشروح ماموریت‌ها و شرح وظایف این تیم در پیوست این قطع‌نامه مشخص شده است و از دبیرکل سازمان ملل متحد هم خواسته شده است تا ترتیبات لازم را برای اجرایی شدن آن انجام دهد تا این تیم از حمایت‌های لازم اداری و لجستیکی بهره‌مند گردند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.