شورای صلح: زمینـه‏هـای صلـح فراهـم شـده است

گزارشگر:سه شنبه 5 جدی 1396 ۴ جدی ۱۳۹۶

رهبری شورای عالی صلح می‌گوید که این شورا کارهای خوب و امیدوارکننده‌ای را برای آغاز مذاکرات رسمی با مخالفان مسلح روی دست گرفته است.
محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح روز دوشنبه ( ۴ جدی ) در گردهمایی تحت نام « جلسه مشورتی علمای دینی پیرامون صلح» بر آوردن mandegar-3صلح عزتمند که منافع دو طرف گفتگوهای صلح در آن تامین شود تاکید کرده.
آقای خلیلی گفت که در حال حاضر شرایط مناسبی برای رسیدن به صلح در داخل و خارج از کشور فراهم شده است.
آقای خلیلی بیان داشت که شورای عالی صلح هم اکنون کارهای خوب و امیدوار کننده‌ی را برای آغاز مذاکرات رسمی با مخالفان مسلح دولت روی دست گرفته و این تلاش‌ها به صورت دوام دار ادامه خواهد داشت.
آقای خلیلی علمای دینی را بر جهاد صلح فراخوانده و تاکید کرد که کامیابی پروسه صلح بدون حمایت آنان ممکن نخواهد بود.
رییس شورای عالی صلح تاکید کرد که علما برای تغییر وضعیت جنگی افغانستان بهترین تربیون‌ها را در اختیار داشته و نیز تاثیرگزاری‌ آنان بالای طرف‌های درگیر زیاد است.
رییس شورای عالی صلح از علما خواست که روند صلح افغانستان را حمایت نموده و اجازه ندهند که در در فرصت حساس کنونی مردم افغانستان از رویایی رسیدن به صلح محروم شوند.
همزمان با این، اکرم اخپلواک رییس دبیرخانه شورای عالی صلح گفت که شورای عالی صلح برای ختم جنگ و رسیدن به صلح با تمامی گروه‌های مخالف حکومت خواهان مذاکره بدون قید و شرط است.
هر چند انتقادها از بهر بی ارادگی حکومت در زمینه گفتگوهای صلح وجود داشته اما آقای اخپلواک از علمای دینی خواست که برای به وجود آوردن فضای اعتماد و باورمندی در زمینه گفتگوهای صلح با مخالفان مصلح دولت پیش قدم شوند.
در همین حال، مولوی عبدالسلام ضعیف که سابقه کار با گروه طالبان را دارد، بر بی طرفی شورای عالی صلح تاکید کرده گفت که در حال حاضر گروه‌های مخالف دولت بالای شورای عالی صلح اعتماد ندارد. وی از حکومت خواست که در این زمینه تجدید نظر کند و یاهم به گروه طالبان دفتر رسمی بدهد تا آنان نیز همانند حکومت افغانستان یک آدرس مشخص در زمینه گفتگوهای صلح داشته باشند.
آقای ضعیف موجودیت بیش از ۴۰ هزار زندانی گروه طالبان در زندان‌های افغانستان را یکی از مشکلات رسیدن به صلح دانسته تاکید کرد که محاکم افغانستان آنگونه که باید، عادلانه نیست و حکومت باید در این زمینه توجه کنند.
وی تاکید کرد که جنگ افغانستان را گروه طالبان آغاز نکرده بلکه موجودیت بیش از ۱۵۰ هزار سرباز خارجی سبب جنگ افغانستان شده است. آقای ضعیف می‌گوید که با حضور نیروهای خارجی در افغانستان جنگ ادامه داشته و حکومت و شورای عالی صلح باید در این زمینه اقدامات جدی را روی دست بگیرند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.