شورای عالی صلح: هیچ بخشی از طالبان از نفوذ گروه چهارجانبه خارج نیست

گزارشگر:هارون مجیدی/ سه شنبه 11 حوت 1394 ۱۰ حوت ۱۳۹۴

بعد از تلاش‌های چندین سالۀ دولت افغانستان و مصرف پول هنگفت برای آوردن صلح در کشور، شورای عالی صلح سپردن فهرست نام‌های ده تن از اعضای گروه طالبان را به پاکستان برای آمدن در میز مذاکره از نخستین گام‌ها و مقدمات آوردن صلح می‌داند.
اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین‌المللی شورای عالی صلح در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: نیاز است تا در ابتدا فراخوان داده شود و چنانی که mandegar-3اعلام کردیم، ما بدون هیچ قید و شرطی به میز مذاکره حاضر می‌شویم.
به گفتۀ آقای قاسمیار: بعد از حاضرشدن گروه طالبان، مطالبات مشروع و شرایط خود را با توجه به امکانات در میز مذاکره مطرح خواهیم کرد.
براساس اعلامیۀ آخرین نشست گروه هماهنگی چهارجانبه که در کابل برگزار شد، روند مذاکرات مستقیم صلح میان کابل و طالبان مسلح در هفتۀ اول ماه مارچ سالجاری میلادی در اسلام‌آباد برگزار خواهد شد؛ اما مشاور امور بین‌المللی شورای عالی صلح می‌گوید که تا هنوز مکان و تاریخ مشخص این مذاکرات معلوم نیست.
دولت افغانستان به تازه‌گی فهرست نام‌های ده طالبی را که قرار است در نشست گفت‌وگوهای صلح شرکت کنند، به پاکستان سپرده است، تا هنوز مشخصات و نام‌های این ده تن به رسانه‌ها داده نشده است.
اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین‌المللی شورای عالی صلح با آن‌که از این طالبان نام نمی‌برد، اما می‌گوید: “هم‌آهنگی میان دولت و شورای عالی صلح وجود دارد و هیچ مسأله‌یی را از هم‌دیگر پنهان نمی‌کنند.”
آقای قاسمیار تأکید می‌کند: مسوولان حکومت وحدت ملی رهبری پیشبرد گفت‌وگوهای صلح را به شورای عالی صلح سپرده‌اند.
آقای قاسمیار می‌افزاید: نشست چهارجانبه نقشۀ راه را ترسیم کرده و همه در هم‌آهنگی و با اشتراک مساعی، خود را مکلف می‌دانند تا در تحقق این نقشه همکاری داشته باشند.
به گفتۀ مشاور امور بین‌المللی شورای عالی صلح: “پاکستان چنانی که تعهد سپرده، در تلاش است تا گروه‌هایی را که با این کشور نزدیک هستند، نظیر گروه اختر محمد منصور و شبکۀ حقانی، بخواهند تا در میز مذاکره شرکت کنند.”
آقای قاسمیار با اشاره به گروه‌های دیگری که از شاخۀ طالبان جدا شده‌اند می‌گوید: این گروه‌ها از نفوذ چهار کشور برگزار کنندۀ نشست هم‌آهنگی خارج نیستند، اما در عمل دیده شود که کدام گروه‌ها در این مذاکرات شرکت خواهند کرد.
گلبدین حکمتیار یکی از مخالفان حکومت به تازه‌گی اعلام کرده که به صورت مستقیم وارد گفت‌وگوهای صلح با دولت افغانستان خواهد شد که مشاور امور بین‌المللی شورای عالی صلح با پیچیده و شکنند خواندن روند گفت‌و‌گوهای صلح از دادن جزییات در این زمینه امتناع کرد.
در عین حال، ریاست‌جمهوری افغانستان اعلام کرده که تنها با طالبانی که خشونت را کنار بگذارند مذاکره خواهد شد.
معاون سخنگوی رییس‌جمهور می‌گوید که حکومت تنها با آن دسته از طالبانی در روند مذاکرات مستقیم صلح گفت‌وگو می‌کند که خشونت و درگیری را کنار بگذارند.
‌سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رییس‌جمهور می‌گوید: طالبانی که برای اهداف عوامل خارجی در افغانستان دست به خشونت می‌زنند، در روند مذاکرات صلح جایی ندارند.
آقای هاشمی گفته است که حکومت وحدت ملی افغانستان تنها با گروه‌هایی از طالبان گفت‌وگو خواهد کرد که فعالیت‌های خشونت‌آمیز خود را متوقف کنند.
به گفتۀ معاون سخنگوی رییس‌جمهور: با کسانی که برای خارجی‌ها در افغانستان دست به هراس‌افکنی می‌زنند و فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند، مذاکره‌یی صورت نمی‌گیرد و توسط نیروهای امنیتی و نظامی کشور سرکوب می‌شوند.
حکومت افغانستان از گروه طالبان می‌خواهد تا سلاح‌شان را به زمین بگذارد، قانون اساسی افغانستان را قبول کند و رابطۀ خود را با گروه‌های القاعده و شبکۀ حقانی قطع کند، خواستی که تا اکنون از سوی طالبان پذیرفته نشده است.
گروه طالبان نیز به نوبۀ خود پیش شرط دارد: تعیین زمان خروج قوای بین‌المللی از افغانستان و تغییر در قانون اساسی کشور، از جمله پیش شرط‌های عمدۀ طالبان به شمار می‌رود، شروط که حداقل تا حال مورد پذیرش حکومت افغانستان نیست.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.