شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری: به‌زودی مردم را در برابر ارگ بسیج می‌کنیم

۲۸ جوزا ۱۳۹۸

شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و شماری از جریان‌های سیاسی، شهروندان کشور را در برابر ارگ بسیج می‌سازند.
یک منبع به آریانانیوز گفته است، در هفتۀ روان، شماری از احزاب تلاش دارند تا بیش از پنجاه‌هزار نفر را برای راه اندازی اعتراض‌های روز (پنجشنبه،۳۰ جوزا) آماده سازند.
mandegarعبدالطیف نظری، معاون دوم دستۀ انتخاباتی، وفاق ملی می‌گوید: «هدف اساسی ما این است که حق مردم را به خودش بازگردانده شود و در نظام کنونی موجود یک نوع خود کامه گی وجود دارد و از مردم استفاده ابزاری صورت می‌گیرد شکایت‌ها به صورت گسترده در این مورد وجود دارد.»
در همین حال، اعضای دیگر شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گویند، آن‌ها از موضع مخالفت با ادامۀ کار محمداشرف غنی، عقب‌نشینی نمی‌کنند و در این پیوند اعتراض‌های گستردۀ مردمی در راه است.
شهاب حکیمی، یک نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید: حکومت آن اهمیت را که پیش از جوزا داشت و ما به آن گوش می‌دادیم ندارند ما کارهای خودمان را به پیش می‌بریم، امید داریم که غنی از ارگ بیرون شود و باز خودش مراجعه کند که من همرای شما گپ می‌زنم که این نوع مشکلات به وجود نیاید.
با این حال، تاکنون شورای نامزدان، سه تقویم را برای اعتراض‌های مدنی شان اعلام کرده است که این زمان‌بندی برای مردم هم دلهره ساخته ایجاده کرده است.
محمد آصف صدیقی، معاون دوم مجلس سنا در این مورد اظهار می‌دارد: آن‌ها کوشش کنند که این موضوع را از طریق تفاهم بین خود و با حکومت بنشیند، حل بکنند چرا شرایط امنیتی خیلی جدی است و باید احتیاط شود.
این در حالی است که این شورا چند پیش با پخش خبرنامه‌یی از تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری، سخن گفتند. اعضای این شورا می‌گوید که اگر محمداشرف غنی، در قدرت باقی بماند آنان انتخابات را تحریم خواهند کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.