شورای نامزدان: شیوه‌های غیرقانونی در روند انتخابات قابل تحمل و پذیرش نیست

۱۸ قوس ۱۳۹۸

ماندگار: شورای نامزدان می‌گوید که کمیسیون انتخابات بایستی بداند که شورای نامزدان ریاست‌جمهوری و مردم افغانستان شیوه‌های غیرقانونی در روند انتخابات را قابل تحمل و پذیرش نمی‌داند.
اعضای این شورا در خبرنامه‌یی که ناوقت دیروز به رسانه‌ها فرستاده اند، گفته اند: چنانچه دیده شد، نشست عوام‌فریبانۀ کمیسیون انتخابات طبق پیش‌بینی ما نمادین، غیرموثر و فاقد معیارهای انتخاباتی ثابت گردید.
mandegarدر بخشی از این خبرنامه آمده است: شورای نامزدان ریاست‌جمهوری بدین باور است که ریشه گرفتن هنجارهای دموکراسی و امورِ مربوط به حکومت‌داری با نمایش دادن‌ها و بازی با افکار عمومی حاصل نمی‌شود. به همین جهت برای عبور از انسداد روند انتخابات طرح «حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور» و پیشنهادِ «دیالوگ» میان تکت‌های انتخاباتی، طرف‌های سیاسی و نخبگان کشور را ارایه نموده است؛ تا از این طریق زمینه‌های همبستگی ارزشی به‌وجود آورده شود و منافع ملی کشور موردِ صیانت قرار گیرد.
بر بنیاد این خبرنامه: کمیسیون انتخابات بایستی بداند که شورای نامزدان ریاست جمهوری و مردم افغانستان شیوه‌های غیرقانونی در روند انتخابات را قابل تحمل و پذیرش نمی‌داند.
اعضای شورای نامزدان خاطر نشان کرده اند: در جلسۀ فرمایشی یاد شده به خوبی آشکار شد که ظرفیت و مدیریتِ کمیسیون انتخابات به گونۀ جدی در برابر سوال قرار گرفت و از اعتماد حتا ضعیف دسته‌های انتخاباتی و مردم افغانستان نیز برخوردار نمی‌باشد، شایان یادآوری‌ست که اعتراف برخی از کمیشنران با وجدان ملی قابل ستایش می‌باشد. بنابر این کارکرد کمیسیون ناکام و تصمیم‌گیری آن موجب بی ثباتی کشور می‌شود.
با صراحت تمام اعلام می‌نماییم که کمیسیون اشتباه بزرگ تاریخی را مرتکب نشود و نتیجۀ انتخابات را اعلام ننماید، زیرا بحران‌آفرین می‌شود و پروسۀ نظام‌سازی را صدمه جدی می‌رساند. در صورتی‌که تصامیم عجولانه اتخاذ نماید، شورای نامزدان ریاست‌جمهوری نتیجۀ تقلبات را نامشروع می‌خواند، همزمان با آن اقدامات بازدارنده را روی دست می‌گیرد و در جهتِ پی‌گیری اقدامات غیرقانونی کمیسیون تا سرحد محاکمه تلاش می‌نماید.
شورای نامزدان ریاست جمهوری خود را مکلف می‌داند که در جهتِ تشکیل حکومت مشارکت ملی گام بردارد و در راستای بسیج ملی برای جلوگیری از بحران در کشور اقدامات لازم را روی دست می‌گیرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.