شورای نامزدان: گـزینۀ تحـریم پابـرجـاست

گزارشگر:ابوبکر صدیق ۸ اسد ۱۳۹۸

شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که دو تیم حاکم را تهدید به تحریم انتخابات کرده‌اند و اگر به خواست‌های شان توجه نشود، انتخابات را به صورت کامل تحریم خواهند کرد.
شهاب حکیمی، سخنگوی شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: ما چندین مرتبه به تیم‌‌های حاکم مشورت دادیم که باید رویکرد خودمآبانۀ خود را کنار بگذارند تا یک انتخابات شفاف و عادلانه داشته باشیم؛ اما آنان به پیشنهادات ما توجه نکردند.
mandegarاین در حالی است که کارزارهای انتخاباتی، روز یکشنبه هفتۀ جاری آغاز گردید، ولی تنها دو تیم حاکم؛ تیمِ دولت ساز به رهبری محمداشرف غنی و تیمِ ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله، کارزارهای انتخاباتی خود را آغاز کردند. شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات را تهدید به تحریم کرده و گفته‌اند که تا زمانی که یک حکومت سرپرست برای برگزاری انتخابات ایجاد نگردد، حاضر نیستند که زیر سایه حکومت کنونی به انتخابات بروند.
شهاب حکیمی، سخنگوی شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گوید: تیم حاکم به پیشنهادات مبنی بر ایجاد اصلاحات برای برگزاری انتخابات، ارزش قایل نشد و برنامه‌های خود را به شکل خودسرانه پیش‌بردند، به همین دلیل شورای نامزدان تهدید به تحریم انتخابات کردند.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان گفت که دولت برای مهندسی انتخابات، در پُست‌های مهم دولتی افراد خود را گماشته است، فرماندهی‌های پولیس، سمت‌های مهم دولتی در ولایت‌ها و رییسان انتخابات و توسط این تیم حاکم قبضه شده است و پول هنگفت به‌نام برنامه‌های مختلف از خزانۀ دولت بیرون می‌شود تا صرف کارهای کمپاینی شود.
به گفتۀ او، شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به چنین روند ناشفاف باور ندارد و تا زمانی که تضمین شفافیت از برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، به طرف یک انتخابات از پیش مهندسی شده نمی‌روند.
سخنگوی شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید: تیم حاکم{تیمِ دولت‌ساز} در تلاش است تا انتخابات را مهندسی کند و در اخیر روز خود را برنده اعلام کنند، در آن صورت تاریخ و مردم ما را نفرین خواهند کرد، اما ما می‌خواهیم در ابتدا سنجیده حرکت کنیم.
او گفت که شورای نامزد سه گزینه داشتند: تحریم انتخابات، تهدید به تحریم انتخابات و یا جاری نگهداشتن فشارها موجود و در نهایت تصمیم گرفته شد تا در مدت یک هفته تهدید به تحریم کنیم و به تیم‌های حاکم فرصت دهیم در صورتی که اصلاحات مدنظر گرفته، از طرف تیم‌های متذکره در نظر گرفته نشود، شورای نامزد تا اخیر هفته تصمیم نهایی خود را در رابطه «تحریم انتخابات» و یا گزینه دومی روی دست می‌گیرند.
آقای حکیمی رهبران تکت‌های انتخاباتی دولتی را به داشتن تابعیت دوگانه متهم کرد و گفت که این دو نفر (داکتر عبدالله و اشرف غنی) تابعیت امریکا و انگلستان را دارند. در صورتی که برنده نشوند و یا اوضاع بحرانی شود، به بیرون از کشور فرار می‌کنند.
او گفت که شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نمی‌خواهند بخش از یک جریان که نتیجۀ آن پیش از پیش روشن (بحرانی شدن وضعیت) است، باشند.
او گفت که تیم حاکم افرادی را در سمت‌های مهم نهادهای مالی دولتی می‌گمارد که به فساد مالی متهم هستند، اما با گماشتن آنان به کمپاین‌های انتخاباتی خود پول جمع آوری می‌کند.
پیش از آغاز کارزارهای انتخاباتی، ادارۀ ارگان‌های محلی اعلام کرد که تعین افراد تا پس از برگزاری انتخابات متوقف شده است، اما در تازه‌ترین روزهای محمد اشرف غنی، ولید تیم را به عنوان معاون وزارت مالیه و شمار دیگر را در گمرکات ولایت‌های کشور گماشت.
شهاب‌ حکیمی می‌گوید: گماشتن افراد نزدیک به تیم حاکم در پست‌های مهم دولتی چهرۀ کارزاری انتخاباتی دارد و برگزاری انتخابات را در زیر سایه حکومت کنونی بحران‌زا می‌داند. به گفتۀ او، به همین دلیل است که ما پیشنهاد ایجاد حکومت سرپرست را برای برگزاری انتخابات دادیم.
آقای حکیمی، با اشاره به روند گفت‌وگوهای صلح، می‌گوید که انتخابات و صلح دو روند مهم هستند، اما به گفت‌وگوهای صلح باید اولویت داده شود، تأکید تیم‌های حاکم به برگزاری انتخابات به‌خاطر مهندسی انتخابات است نه مهار چالش و تنش جاری کشور.
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که روند کارزارهای انتخابات رو یکشنبه هفتۀ جاری آغاز گردید و تا شصت روز ادامه دارد، این کارزارها ۴۸ ساعت پیش از ۶ میزان که روز برگزاری انتخابات است، متوقف می‌شود. کمیسیون انتخابات از برگزاری انتخابات در ششم ماه میزان اطمنان داده است. اما شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گویند که برگزاری انتخابات زیر سایه حکومت کنونی پیامده‌های بحرانی را به دنبال دارد و باید یک حکومت سرپرست ایجاد گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.