شکایت دهقانان پروان از بی‎آبی آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‎گردیم!

22 ثور 1393/

کانال آب‌یاری کشاورزی ولایت پروان که ۲۴ کیلومتر طول دارد؛ از دریای ولایت پنجشیر سرچشمه گرفته و بیش از ۲۴ هزار هکتار زمین زارعتی این ولایت و ولسوالی قره باغ کابل را آب‌یاری می‌کند.
اما پاک نشدن این کانال از مدت چند سال به این سو، مردم و دهاقین ولایت پروان را نگران ساخته و آنها از این بابت شکایت دارند.mnandegar-3
حاجی محمد نسیم یکی از دهاقین ولایت پروان که باشنده «قلند خیل» ولسوالی بگرام است می‌گوید: « از هفت سال به این سو، کانال آب‌یاری ولایت پروان که زمین‌های زراعتی ولسوالی‌های بگرام، جبل السراج و مرکز ولایت پروان از آن آب‌یاری می‌شود؛ پاکاری نشده و این سبب شده که همه ساله دهاقین ولسوالی بگرام و مرکز ولایت پروان با قلت آب زراعتی مواجه شوند.»
به گفتۀ این باشندۀ پروان، با آمدن سال جدید که باز هم کانال آب‌یاری پروان پاکاری نشده است؛ نگرانی و تشویش مردم از بابت کمبود آب زارعتی که کشت زراعت شان همه ساله با مشکل کمبود آب مواجه می‌شود، زیاد شده است.
او می‌گوید که از مدت هفت سال می‌شود دهاقین ولایت پروان با این مشکل مواجه اند؛ اما دولت نتوانسته تا این مشکل را حل کند.
شمس الدین یکی از دهاقین منطقه بالاخیل مرکز ولایت پروان که چهار جریب زمین زراعتی دارد می‌گوید: « باید از این زمین زراعتی همه ساله چهارصد هزار افغانی عاید بدست بیاورم؛ اما بخاطر کمبود آب زراعتی نصف آن را بدست آورده نمی‌توانم.»
او می‌افزاید: «امیدوار بودیم که در فصل خزان و زمستان دولت بخاطر پاکاری کانال آبیاری تصمیم بگیرد و مشکلات ما دهاقین امسال حل شود؛ اما متأسفانه نشده و دولت در غم و رنج مردم نیست».
در عین حال، انجینر محمدجاوید عظیمی رییس تنظیم آب ولایت پروان با تایید این مشکل دهاقین به خبرگزاری جمهور گفت: « ما بخاطر پاکاری این کانال تلاش کردیم. پروپوزل ساخته شده و به دفتر موسسه جایکای جاپان داده شده. {آنها} وعده کرده اند که در تمویل مالی کمک می کنند. این کانال آبیاری در سال ۱۳۴۵ توسط چینایی‌ها ساخته شده بود. به چینایی‌های نیز پروپوزل داده شده و وزارت آب و برق نیز در جریان است که ۳۵۰ هزار دالر بخاطر پاکاری آن در نظر گرفته است. اما تاکنون منظور نشده».
به گفته وی؛ هزینه پاک کاری این کانال بر یک میلیون دالر بالغ می گردد.
آقای عظیمی تصریح نمود: « کانال آبیاری پروان به گونه معیاری و تخنیکی باید ۲۹ متر مکعب آب را گنجایش داشته باشد؛ تا دهاقین پروان مشکلات شان از ناحیه کمبود آب زراعتی مرفوع شود. اما اکنون ۱۵ متر مکعب آب بیشتر در آن گنجایش ندارد که دهاقین پروان را با مشکل روبرو ساخته است «.
عبدالکبیر فرزام رییس زارعت و مالداری ولایت پروان با تایید کمبود آب زارعتی برای دهاقین این ولایت می‌گوید: اداره تنظیم آب ولایت پروان در هماهنگی با آنها، پاکاری کانال آبیاری این ولایت را طرح و پلان گذاری کرده است که بودجه مالی آن توسط وزارت انرژی و آب پرداخت می‌شود و با تطبیق آن، مشکلات دهاقین ولایت پروان مرفوع خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :