صرفه‌جویی در مـصارف نـهادهـای دولتی

/

یک شنبه ۷ سرطان ۱۳۹۴

 

mnandegar-3در جلسۀ کمیسیون ملی تدارکات که روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، قراردادهای وزارت‌های دفاع ملی، داخله، ترانسپورت، مالیه، زراعت و آبیاری و معارف و اداره مستقل هوانوردی ملکی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه تعدادی از قرار دادها منظور و شمار دیگر به خاطر دقت و اصلاحات بیشتر به جلسه بعدی موکول گردید.
براساس خبرنامۀ ارگ، کمیسیون تدارکات ملی فیصله کرد که به اساس قرارداد تصویب شدۀ وزارت معارف به ارزش ۶۲ میلیون افغانی، سه میلیون جلد کتاب جهت چاپ به مطابع داخلی سپرده شود که از این کتاب‌ها ۲،۱ میلیون دانش‌آموز بهره‌مند خواهند شد.
در یک قرارداد ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی اضافه از دوصد میلیون دالر صرفه‌جویی شده است و در خصوص قرارداد میدان هوایی خوست فیصله به عمل آمد که والی خوست در قرارداد مذکور به منظور شفافیت و دقت بررسی‌های همه جانبه نماید .
به همین ترتیب در جلسه کمیسیون ملی تدارکات بعد از ارزیابی قردادهای وزارت دفاع ملی به این وزارت هدایت داده شد که قراردادهای ادویه جات را از پروسه اجناس عام بیرون نموده و چوکات خاص تدارکاتی برایش تنظیم گردد.
رییس جمهور غنی از اداره سیستیکا که در خصوص ارقام باقی مانده ۸،۹ میلیارد افغانی به کمیسیون ملی تدارکات معلومات ارایه کرد، اظهار امتنان نمود و فیصله گردید که سرپرست وزارت دفاع ملی بخاطر مصارف ۸،۹ میلیارد افغانی پلان مشخص آماده نماید.
رییس جمهور همچنان از اداره سیستیکا که از جمله ۹۲۵ قرارداد وزارت داخله در تشخیص مشکلات قانونی ۸۸۸ قرارداد سهم گرفته و در این رابطه به کمیسیون تدارکات ملی همکاری نموده است، تشکری نمود.
همچنان ارزیابی تیم متخصصین تحت ریاست داکتر ودان نشان میدهد که تا پایان سال ۲۰۱۶ چاپ پاسپورت ممکن است، اما تا آن زمان باید برای چاپ یک میلیون پاسپورت مورد ضرورت، قرار دادهای قبلی ادامه داده شود.
در اخیر این جلسه در مورد قراردادهای ساختمانی وزارت مالیه فیصله به عمل آمد که باید ادارات سازمان ملل متحد بخصوص اداره UNOPS در داوطلبی قرارداد های ساختمانی سهم نگیرند، اما برای تطبیق پلان تدریجی این کار باید یک طرح آماده گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.