صندوق کودکان سازمان ملل متحد: خشونت‌های جنگی علیه کودکان افزایش یافته است

ناجیه نوری/ 6 جوزا 1393/

شمار کودکانی که در جنگ افغانستان کشته و زخمی می‎شود، به شدت در حال افزایش است.
یونیسف با انتشار اعلامیه‌یی در سال گذشته با مقایسه میزان تلفات کودکان در چهار ماه اول سال ۲۰۱۳ و زمان مشابه در سال ۲۰۱۲، از افزایش ۲۷ درصدی در تعداد تلفات کودکان در درگیری‌های مسلحانه در افغانستان طی ماه‎های اخیر خبر می‌دهد.mnandegar-3
به گفتۀ مسوولان یونیسف، شمار این قربانیان درچهار ماه اول سال ۲۰۱۳(اول جنوری الی ۳۰ اپریل ۲۰۱۳) به ۴۱۴ تن می‌رسد، درحالی‌که این رقم در چهار ماه اول سال ۲۰۱۲ میلادی ۳۲۷ تن گزارش شده بود.
درهمین حال، گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در رابطه به کودکان و منازعات مسلحانه که در هفته جاری به نشر رسید، بیان‌گر این است که تعداد تلفات کودکان ناشی از جنگ درسال ۲۰۱۲ میلادی، ۱۳۰۴ مورد ثبت شده بود؛ بنابراین افزایش در تعداد تلفات کودکان درچهار ماه اول سال جاری واقعاً نگران کننده است.
براساس این گزارش، بخش زیادی از تلفات کودکان ناشی از حوادث انتحاری و ماین‌های کنار جاده‌یی است که گروه‌های مسلح مخالف از آن استفاده می کنند..
عزیز فروتن سخنگوی یونسیف می‌گوید، تنها در هفته گذشته در یک حمله انتحاری که در نزدیک یک مکتب در ولایت پکتیا رخ‌داد، ده کودک کشته و هفت کودک دیگر زخمی شدند و فردای آن‌روز یک پدر و سه طفل وی در ولایت فراه زمانی جان خود را ازدست دادند که موتر حامل شان با ماین کنار جاده برخورد کرد.
او همچنان افزود، در طول هفتۀ گذشته در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در ولایت کنر ۳ طفل کشته و ۷ تن دیگر آنان زخم برداشتند.
به گفتۀ وی، یونیسف با استفاده از ام آر ام یا مکانیزم گزارش‌دهی حمایت از کودکان در مقابل خشونت‌های خطرناک در جنگ، به بررسی و رسیده‌گی به موارد نقض حقوق کودکان در درگیری های مسلحانه در افغانستان می‌پردازد.
او هدف از (MRM) را گزارش‌دهی و حمایت کردن از حقوق کودکان در برابر خشونت‌های بزرگی که توسط دو گروه یا گروه‌های درگیر در جنگ انجام می‌شود، عنوان کرد.
فروتن افزود، یونیسف با استفاده از این میکانیزم درباره خشونت‌های عمده در برابر کودکان در منازعات مسلحانه گزارش‌دهی می‌کند و از همکاری جامعۀ مدنی، موسسات خیریه، بزرگان محل، استادان مکاتب، داکتران وخبرنگاران برخوردار است.
در همین حال، محمد داوود راوش استاد دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه کابل می‌گوید، فقر، عدم آگاهی مردم از حقوق کودکان و کم سوادی خانواده‌ها از جملۀ عواملی اند که سبب افزایش خشونت‌های جنگی علیه کودکان شده است.
استاد رواش افزود: « ولی علت اصلی افزایش خشونت‌های جنگی علیه کودکان جنگ دوامدار در افغانستان و فقر شدید اقتصادی خانواده‌ها است».
به باور او، زمانی‌که توازن اقتصادی میان افراد جامعه وجود نداشته باشد و فقرا هر روز فقیرتر شوند، در این صورت زمینه برای سوی استفاده از کودکان در میان طرفین درگیر جنگ فراهم می‌گردد.
وی تاکید کرد: « در حال حاضر افغانستان در یک وضعیت بحرانی قرار دارد و متاسفانه کودکان در چنین وضعیتی قربانیان اصلی اند».
استاد رواش تصریح کرد، کودکان از یک سو از حق خود دفاع کرده نمی‌توانند و از طرف دیگر به دلیل طفل بودن از حقوق خود آگاه نیستند و نمی‌توانند حقوق خود را اعاده کنند؛ بنابراین قربانی‌ انواع خشونت‌ می‌شوند.
کشتن و یا زخمی کردن کودکان، استخدام یا استفاده از کودکان در جنگ، حمله بر مکتب یا شفاخانه‌ها، خشونت‌های جنسی و اختطاف کودکان در جریان جنگ، مانع شدن از ارائه کمک‌های خیریه و بررسی وضعیت کودکان تحت حجز مرتبط به جنگ از جمله خشونت‌های جنگی علیه کودکان محسوب می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :