صورت شناسنامه برقی تصویب‌شده در مجلس نماینده‌گان

/

چهارشنبۀ هفتۀ گذشته، مجلس نماینده‌گان روی قانون ثبت احوال نفوس بحث کرد و سرانجام، قانون ترتیب شناس‌نامه‌های برقی را تصویب نمود.
مجلس نماینده‌گان برعلاوۀ مواردی که در پشت و روی شناس‌نامه‌ها گنجانیده می‌شود، گنجانیدنِ دو مورد ِتخلص و دین را نیز در رویۀ شناس‌نامه‌ها اضافه و تصویب کرد.
گفتنی‌ست که ثبتِ نام اقوام در رویه شناس‌نامه‌ها از طرف مجلس تأیید نشد و فقط به ذکرِ آن‌ها در دیتابیس، فیصله و اکتفا شد.
حالا بیمِ آن می‌رود که سرنوشت این شناس‌نامه‌ها نیز با سرنوشت قانون اساسی مواجه شود و در توشیح آن، موارد دیگری وارد جزییاتِ شناس‌نامه‌های برقی گردد.
اما هنوز هم شماری از نماینده‌گان اصرار دارند که باید نام اقوام به گونۀ آشکار در رویۀ شناس‌نامه‌ها گنجانده شود نه در دیتابیس.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.