ضیـافـت نـوروزی

۹ حمل ۱۳۹۸

تجلیل نوروز امسال با اشتراک جمعی از سفرا، دیپلوماتان و مهمانان خارجی، کاندیدان و معاونین کاندیدان ریاست‌جمهوری و جمعی از شخصیت‌های شناخته شدۀ کشور مانند همه‌ساله در اقامتگاه احمدولی مسعود در یک ضیافت شامگاهی روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته برگزار گردید.
احمدولی مسعود، آقای مسعود خلیلی، آقای محمود صیقل و آقای میرویس ظاهر نوروز را به مهمانان تبریک گفته، بیانات مختصر و اشعار زیبا سرودند. سفیر اندونیزیا دسته گل زیبایی به مناسبت تبریکی نوروز به محفل فرستاد.
این ضیافت نوروزی با صرف غذای نوروزی و موزیک آرام بخش دکتر احسان عرفان، سه تار نواز چیره دست کشور پررنگتر گردید.

در اخیر همه دعا و آرزو کردند که تغییر طبعیت امسال با برف و بارندهگی فراوان، طبعیت و فصل سیاسی کشور را در مسیر سرزندهگی و صلح برای مردم و کشور سبز بگرداند.
mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.