طالبـان چگـونه فرمـانده کـاروان را تـرور کـردند؟

گزارشگر:شنبه 9 سرطان 1397 ۸ سرطان ۱۳۹۷

یک فرمانده معروف نیروهای پولیس در پکتیا شب جمعه در کابل از سوی طالبان ترور شده است.
این فرمانده معروف پیش از این از سه حمله انتحاری و سه میان گذاری و چند مورد سوی قصد جان به سلامت برده بود. کشته شدن دگروال عزیز کاروان mandegar-3در نزدیک خانه اش در یک پارک تفریحی خانواده‌گی در مکروریان کابل، سوال‌های زیادی را مطرح ساخته است. از جمله اینکه چگونه هیچ ردی از حمله کننده‌ها گرفته نشده است. حالا مرجعی که پاسخ بدهد چگونه طالبان خودشان را به نزدیک خانه این فرمانده با آن همه امکانات رسانده بودند وجود ندارد.
اما مشاور امنیت ملی می گوید که هدایت داده است تا قضیه قتل عزیزالله کاروان فرمانده نیروهای خاص در پکتیکا مورد بررسی و تحقیق همه جانبه قرار گیرد.
محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی می‌گوید که عزیزالله برای تحکیم امنیت در کشور تلاشهای لازم نموده و افزود که نامبرده یک سرباز مسلکی بود و سربازان بیشتر دیگر را نیز اموزش داده است.
وی افزود: ((در حال حاضر شهادت این قوماندان دلیر و شجاع یک ضایعۀ بزرگ است اما همسنگران و یارانش راه تقدس و غیرت وی را به شهامت و مردانگی کامل تعقیب خواهند کرد.))
اتمر می‌گوید، به تمامی ارگانهای کشفی و نظامی هدایت داده است که قضیه قتل عزیزالله کاروان را به دقت و به طور همه جانبه مورد بررسی و تحقیق قرار داده، عاملین آن را تشخیص و به پنجه قانون بسپارند.
این در حالی است که رویدادهایی این چنینی در افغانستان مورد بررسی و تحقیق قرار نمی گیرند و یا نتایج آن با مردم شریک ساخته نمی شود. در گذشته نیز تحقیقات مقامات و نهادهای امنییتی کشور در موارد مشابهی نتیجه نداده است و حالا هم این امیدواری وجود ندارد که دولت بتواند عاملان ترور این فرمانده را به دادگاه بکشاند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.