طالبـان ۳۹ مـکتب را در لوگر مسـدود کردنـد

گزارشگر:یک شنبه 17 سرطان ۱۶ سرطان ۱۳۹۷

مسوولین ریاست معارف لوگر می گویند که طالبان مسلح، ۳۹ مکتب نسوان و ذکور را بستند. در نتیجۀ این اقدام ۱۵هزار دانش آموز از فراگیری تعلیم محروم شده اند.
شاه پور عرب، رییس معارف این ولایت به تاریخ ۱۶سرطان، به آژانس خبری پژواک گفت که طالبان مسلح، مکاتب متذکره را در مناطق مختلف ولسوالی mandegar-3محمدآغه مسدود کرده و هشدار داده اند درصورتیکه حکومت درصدد بازگشایی این مکاتب باشد، آنها را آتش خواهند زد.
عرب افزود: «امروز دروازه های ۳۹ مکتب مسدود شد و حدود ۱۵هزار متعلم اناث و ذکور از امتحان دادن محروم شدند.»
به قول وی، طالبان مسلح در واکنش به عملیات اخیر نیروهای امنیتی، به این امر مبادرت ورزیده اند.
نامبرده گفت که آنها تلاش می‌‍ورزند تا این مشکل را با وساطت متنفذین قومی رفع سازند.
عرب گفت که درمیان مکاتب مسدود شده؛ لیسه ذکورمحمد آغه، لیسه نسوان و ذکور مغل خیل، لیسه پسران و دختران زرغون شهر، لیسه اناث و ذکور سفیدسنگ، لیسه نسوان بی بی عایشه و دیگران شامل است.
به قول وی، به سطح ولسوالی محمد آغه ۶۴ مکتب موجود است که به شمول ۱۳۵۰۰ دانش آموز نسوان، ۳۴۵۰۰۰ تن درآن مصروف فراگیری تعلیم اند.
نور محمد معلم در لیسه عالی محمدآغه، به پژواک گفت که طلبان دیروز به آمریت معارف دستور داده بودند که در روز نخست امتحانات چهارونیم ماهه، مکاتب را مسدود کنند.
موصوف افزود که امروز به شمول مکتب آنها، مکاتب زیاد مسدود شده است.
نامبرده گفت: «اگرما از امر طالبان سرپیچې کنیم، کشته می شویم.»
جلال الدین متعلم لیسه دهنو ذکور، به پژواک گفت که امروز مکتب مسدود بود و آنها از امتحان دادن محروم شدند.
شمشاد لاروی سخنگوی والی لوگر، این را پذیرفت که طالبان مسلح، امر بسته شدن مکاتب را صادر کرده و درپی آن ۳۹مکتب مسدود شده است.
وی افزود: «طالبان از بسته کردن مکاتب، منحیث آله فشار بر دولت استفاده می‌کنند؛ اما ما تلاش می‌ورزیم تا این مشکل را حل سازیم.»
قابل تذکراست که طالبان، پیش ازاین در ولسوالی خروار و مناطق دیگر نیز مکاتب را مسدود کرده بودند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.