طرح اجندای ملی با اعضای شورای عالی صلح در میان گذاشته شد

گزارشگر:6 دلو 1392 ۵ دلو ۱۳۹۲

طرح اجندای ملی روز گذشته در نشستی با اعضای رهبری شورای عالی صلح افغانستان در میان گذاشته شد.
در این نشست، احمد ولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید مسعود و ارایه‎کنندۀ طرح اجندای ملی، دربارۀ ایجاد دولت وحدت ملی، برگزاری انتخابات ریاست‎جمهوری و مسایل مهم کشوری با اعضای شورای عالی صلح بحث‎وگفت‎وگو کرد.
در این نشست که در مقر شورای عالی صلح برگزار شده بود، ابتدا صلاح‌الدین ربانی رییس شورای عالی صلح از اهمیت طرح اجندای ملی در جهت دست‌یابی به صلح پایدار، ایجاد تفاهم، همگرایی و وحدت ملی صحبت کرد و صحبت‌های توضیحی در این خصوص را به احمد ولی مسعود واگذار شد.mandegar-3
احمد ولی مسعود، ضمن توضیح مفصل طرح اجندای ملی، اظهار داشت که یکی از اهداف این طرح، دست‌یابی به صلح پایدار می‌باشد که شورای عالی صلح نیز در این راستا فعالیت‌های گسترده‌‎یی دارد.
سپس، داکتر محمد اسماعیل قاسمیار مسوول روابط خارجی شورای عالی صلح، ضمن تمجید از طرح اجندای ملی، نفس این طرح را برای افغانستان و تأمین صلح و ثبات با اهمیت خواند.
پس از آن، حاجی دین محمد از اعضای ارشد شورای عالی صلح، نظریات خویش را در جهت غنامندسازی طرح اجندای ملی و مسایل انتخابات ارایه کرد.
همچنان، مولوی قیام‌‎الدین کشاف رییس شورای علمای افغانستان و عضو شورای عالی صلح، ضمن حمایت از طرح اجندای ملی، دربارۀ اهمیت وحدت ملی و برگزاری انتخابات ریاست‎جمهوری نکات مشخصی را ابراز کرد.
در این حال، معصوم استانکزی رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح، نکات برجسته‌یی را در ارتباط به چه‌گونه‎گی دور دوم انتخابات و طرح اجندای ملی ایراد کرد و پیشنهاد داد نشست مشترکی میان شورای عالی صلح و شورای کنفرانس اجندای ملی به خاطر بهبود اوضاع کشور و ایجاد صلح و ثبات برگزار شود.
در اخیر، خانم صمیمی یکی دیگر از اعضای شورای عالی صلح، دربارۀ نقش زنان در طرح اجندای ملی پرسش‌هایی را مطرح کرد.
احمد ولی مسعود ارایه‌دهندۀ طرح اجندای ملی، ضمن پاسخ به پرسش‌های اعضای شورای عالی صلح، توضیحات لازم را دربارۀ راهکار طرح اجندای ملی در جهت رسیدن به صلح پایدار، موقف این طرح پیرامون انتخابات، تفاهم‌نامه میان نامزدان انتخابات ریاست‎جمهوری و ایجاد دولت وحدت ملی، ارایه داشت.
در پایان صلاح‌الدین ربانی رییس شورای عالی صلح، ضمن با اهمیت خواندن این نشست اظهار داشت که باید همچو جلساتی ادامه یابد.
او وعده کرد که شورای عالی صلح در کنفرانس اجندای ملی، سهم فعال خواهد داشت.
قرار است در کنفرانس اجندای ملی که به تاریخ ۸ دلو با اشتراک صدها تن از نخبه‌گان سیاسی- مدنیِ تمامی مناطق کشور و با حضور نهادهای و سازمان‎های مختلف و کاندیدان ریاست‌جمهوری برگزار می‌گردد، طرح اجندای ملی به عنوان یک راهکار مستقل ملی به‌منظور ایجاد تفاهم، وحدت و همگرایی ملی و دستیابی به صلح پایدار مورد توافق قرار گیرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.