طرح بودجۀ سال جدید مالی ناقص است افـزایش بـر مالـیات

ناجیه نوری/ دوشنبه 16 قوس 1394/

درمسودۀ بودجه سال جدید مالی به اضافۀ ۱۰ درصد مالیات کریدت کارت‌ها، ۲ درصد از مواد نفتی که وارد افغانستان می‌گردد، به نام حفظ مراقبت سرک‌ها و همین طور ۲ درصد افزایش مالیات نیز طرح شده است.
شماری از نماینده‌گان مجلس با بیان این مطلب می‌گویند: به احتمال زیاد بودجۀ سال مالی ۱۳۹۵ بنابر مشکلاتی که دارد، از سوی نماینده‌گان مردم رد mandegar-3می‌شود.
این نماینده‌گان، یکی از عوامل اصلی رد بودجه در مجلس را نبود ظرفیت در طرح بودجه‌سازی عنوان می‌کنند.
به گفتۀ آنان، زمانی‌که پلان غیرمسلکی طرح می‌شود و براساس همان برنامه غلط، ده میلیون تقاضا می‌شود، اما تا پایان سال مالی حتا چهار میلیون آن به مصرف نمی‌رسد، ولی برعکس در جاهایی که باید پول تخصیص داده شود، هیچ پولی تقاضا نمی‌شود.
محمد عظیم محسنی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: در مسودۀ بودجه سال جدید به اضافه ۱۰ درصد مالیات کریدت کارت‌ها، ۲ درصد از مواد نفتی که وارد افغانستان می‌گردد، به نام حفظ مراقبت سرک‌ها و همین طور ۲ درصد افزایش مالیات نیز طرح شده است.
به گفته این نماینده مردم در مجلس: به احتمال زیاد بودجه سال مالی ۱۳۹۵ بنابر مشکلاتی که دارد، از سوی نماینده‌گان مردم رد خواهد شد.
محسنی افزود: به دلیل برنامه‌سازی و طرح غلط بودجه، مسودۀ بودجه سال جدید مالی نامتوازن است و مشکلات زیادی دارد.
وی مشکل اصلی بودجه را در طرح پلان بودجه عنوان کرده گفت: چون پلان دقیق و سنجیده شده برای بودجه طرح نمی‌شود، بنابراین بودجۀ تخصیص داده شده تا پایان سال مالی به مصرف نمی‌رسد.
محسنی تاکید کرد: زمانیکه پلان غیرمسلکی طرح می‌شود و براساس همان برنامه غلط ده میلیون تقاضا می‌شود، اما تا پایان سال مالی حتا چهارمیلیون آن به مصرف نمی‌رسد، ولی برعکس درجاهایی که باید پول تخصیص داده شود، هیچ پولی تقاضا نشده و بعداً مشکلات به میان می‌آید.
محسنی می‌گوید: برای ۱۱ ولایت سه میلیون دالر به اضافه بودجه‌یی که دارند تخصیص یافته است یعنی بودجه انکشافی کمتری برای این ولایات تخصیص داده شده.
او افزود: بودجه ۱۱ ولایت از جمله فراه و پنجشیر هیچگاه صفر نبوده، اما از جمله ولایات کمتر انکشاف یافته اند و در مسوده بودجه سال مالی جدید برای هریک از ولایات سه میلیون دالر اختصاص یافته است.
این در حالیست که همواره نماینده‌گان ولایات درجه سوم، از صفر بودن بودجه ولایت شان شاکی بوده و دولت را مورد انتقاد قرار داده اند.
سمیع الله صمیم نماینده مردم فراه در مجلس می‌گوید: بودجه تخصیص یافته برای ولایت فراه برای ما قناعت بخش نیست و بودجه سال جدی از نظر ما نامتوازن است.
او تاکید کرد: ما به طرح بودجه سال جدید قناعت نداریم و ما با همکاران خود صحبت خواهیم کرد که این بودجه را تایید نکنند، بنابراین به احتمال زیاد بودجه سال جدید زمانیکه به رای‌دهی گذاشته شود، رد خواهد شد.
در همین حال، چمن‌شاه اعتمادی عضو دیگر مجلس می‌گوید: در چند سال گذشته ما با بودجۀ نامتوازن مواجه بودیم و بودجه سال جدید هم همچنان نامتوازن است.
به گفته او: بودجه همواره به دلیل ناعادلانه بودن و نامتوازن بودن رد می‌شود و تلاش‌های ما هم برای اصلاح بودجه همیشه ناموفق بود و عیب‌های بودجه همچنان پا برجا است.
وی تاکید کرد: نبود ظرفیت در بودجه سازی یکی از مشکلات اساسی است که مسبب اصلی نامتوازن بودن بودجه بوده و همواره مشکلاتی را به بارمیاورد.
او دلیل تصویب بودجه نامتوازن از سوی مجلس را فشار افکار عامه بر مجلس عنوان کرده گفت: زمانیکه بودجه تصویب نمی‌شود وزارت مالیه معاش کارمندان دولت به خصوص معلمین را پرداخت نمی‌کند تا مجلس مجبور به تصویب بودجه گردد.
وی اضافه کرد: فشار افکار عمومی هم سبب می‌شود تا مجلس هر بار بودجه نامتوازن و ناعادلانه را از روی مجبوریت تصویب کند.
اما وزارت مالیه می‌گوید که در تهیه مسوده بودجه سال ۱۳۹۵ مشورت نهادهای مختلف گرد آوری شده و این بودجه بر اساس امکانات تهیه شده نه تقاضا.
مقامت در این وزارت می‌گویند: در صورتی که ۵۰ درصد این بودجه از سوی های نهادها تطبیق شود افغانستان سال آینده گواه رشد سه درصد اقتصاد خواهد بود.
عبدالرحیم‌زی سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید: این بودجه براساس امکانات ترتیب شده نه تقاضا و ما تلاش کردیم که پروژه‌های درنظر گرفته شود که موثریت داشته باشد.
گفته می‌شود که افغانستان هشت سکتور دارد و این هشت سکتور مربوط ۵۴ واحد بودجه‌یی می‌شود که کمیسیون مربوطه در مجلس نماینده‌گان هریک این واحدها را بررسی می‌کند.
بودجه سال ۱۳۹۵ خورشیدی ۴۶۱ میلیارد افغانی بوده که ۲۸۳ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد دیگر آن در بخش انکشافی تخصیص یافته که از سوی مجلس سنا تایید و گفته می‌شود که مجلس نمایندگان بررسی‌ها روی مسوده آن را تا پایان ماه جاری نهایی می سازد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.