طرح قانون موسسات تحصیلات عالی نظامی از تصویب بازماند

یک شنبه 2 جوزا 1395/

mandegar-3طرح قانون موسسات تحصیلات عالی نظامی به دلیل نبود نصاب در مجلس نماینده‌گان بار دیگر از تصویب باز ماند.
طرح این قانون که به اساس فرمان تقنینی حکومت توشیح شده است، در جلسه عمومی دیروز مجلس نماینده‌گان ارایه شد.
شایسته‌باز ناصری، عضو کمیسیون امور دفاعی مجلس هنگام ارایه این طرح گفت که کمیسیون‌های مجلس روی این طرح بحث کرده و تمامی موارد اختلافی حل شده است.
آقای ناصری افزود که اختلاف بر سر دانشگاه و پوهنتون و دانشکده و پوهنزی از سوی کمیسیون مشترک رفع شده است.
به گفتۀ او، کمیسیون در این مورد فیصله کرده تا واژه‌های «دانشگاه» و «دانشکده» با حفظ واژه‌های «پوهنتون» و «پوهنزی» در متن فارسی قانون گنجانیده شود.
اما این موضوع اعتراض برخی نماینده‌گان مجلس را به همراه داشت.
کمال ناصر اصولی، عضو مجلس گفت که اتفاق روی این طرح وجود ندارد، «مصطلحات ملی» باید حفظ شود.
بااین همه هیات اداری مجلس قصد داشت تا این طرح به رأی‌گیری گذاشته شود، اما به دلیل تکمیل نبودن نصاب از تصویب بازماند.
نخست مجلس نماینده‌گان حاضری را قرائت کرد؛ اما پس از آن، شماری از نماینده‌گان بدون توجه به آجندا جلسه را ترک کردند.
این در حالی‌ است که طرح این قانون درسال گذشته نیز به مجلس ارایه شد، اما در آن زمان نیز به دلیل نبود نصاب از تصویب بازمانده بود.
گفته می‌شود که اختلاف نماینده‌گان بر سر درج و عدم درج واژه‌های دانشگاه و دانشکده سبب شده تا طرح قانون تحصیلات عالی و قوانین مرتبط به تحصیلات عالی سال‌ها از تصویب باز بماند.
جنجال بر سر واژه دانشگاه و پوهنتون در شماری از ولایات دانشگاهیان را حتا به جان هم انداخته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.