طرزالعمل انتخاب نماینده‌گان ژورنالیستان نواقص قانونی و اجرایی دارد

/

در واکنش به تهیه و نشر طرزالعمل انتخاب نماینده‌گان ژورنالیستان برای عضویت در شورای عالی رسانه‌ها که اواخر هفتۀ گذشته از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشر رسیده بود، فدراسیون ژورنالیستان افغانستان در یک نشست خبری که صبح روز گذشته در دفتر نی برگزار شد، این طرزالعمل را خلاف قانون و ناقص خواند.
فدراسیون ژورنالیستان افغانستان، قبل از این در نشست مورخ ۱۸٫۳٫۱۳۹۲، دو تن از نماینده‌گان ژورنالیستان را برای عضویت در شورای عالی رسانه‌ها انتخاب کرده بود. شیوۀ انتخاب این دوتن با استفاده از شیوه‌یی که نهاد های جامعۀ مدنی نماینده‌گان شان را برای عضویت در این شورا انتخاب کرده بودند، کاپی شده بود.
نماینده گان انتخاب شده در نشست ۱۸٫۳٫۱۳۹۲ به وسیلۀ نامۀ رسمی فدراسیون ژورنالیستان افغانستان به شورای عالی رسانه‌ها که در رأس آن سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ، قرار دارد، معرفی شدند؛ اما این نامه بی‌پاسخ ماند و بالاخره بعد از گذشت دو هفته، وزارات اطلاعات و فرهنگ طرزالعمل انتخاب نماینده‌گان ژورنالیستان برای عضویت در شورای عالی را تهیه و نشر کرد.
مسؤولان فدراسیون ژورنالیستان افغانستان می‌گویند که با توجه به قانون شکنی‌های وزیر اطلاعات و فرهنگ، تمام تلاش این فدراسیون این بوده است، تا وزیر اطلاعات فرهنگ را مجبور به تطبیق قانون سازد.
فهیم دشتی، رییس اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان و عضو شورای رهبری فدراسیون ژورنالیستان افغانستان می‌گوید: « واضح است که وقتی وزیر اطلاعات و فرهنگ پس از چهار سال از انفاذ قانون رسانه‌های همه‌گانی، حالا حاضر به تهیۀ طرزالعمل مورد نظر شده است، نتیجه تلاش‌های فدراسیون برای تطبیق قانون بوده است؛ در غیر آن چرا در چهار سال گذشته این طرزالعمل تهیه نشده بود.»
به گفتۀ خپلواک ساپی، رییس انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان و دیگر عضو هیأت رهبری فدراسیون ژورنالیستان افغانستان» انتخاباتی که فدراسیون ژورنالیستان افغانستان برای گزینش دو نماینده ژورنالیستان برای عضویت در شورای عالی رسانه‌ها برگزار کرد، شاید صد در صد کامل نبود؛ اما فدراسیون ژورنالیستان افغانستان، به هیچ صورت در پروسه‌یی که از لحاظ قانونی، جداً با مشکل مواجه است و وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهد با راه اندازی این پروسه، نفاق را میان خبرنگاران دامن بزند، سهیم نمی‌شود.»
مسوولان فدراسیون ژورنالیستان افغانستان همچنان بر این نکته تاکید داشتند که نهادهای مربوط شان، در صورت باز بینی طرزالعمل مورد نظر و مطابقت دادن کامل آن با احکام قانون رسانه‌های همه‌گانی، حاضر استند در انتخابات برای گزینش دو تن از نماینده گان ژورنالیستان به شورای عالی رسانه‌ها، شرکت کنند.
صدیق الله توحیدی، مسوول دیده بان رسانه و عضو هیأت رهبری فدراسیون ژورنالیستان افغانستان گفت: « هدف ما از انتخاباتی که قبلاً به این منظور برگزار کردیم، تطبیق قانون یا همان راه یافتن نماینده‌گان انتخابی ژورنالیستان به شورای عالی رسانه‌ها بود. حالا هم ما قانون را احترام می‌گذاریم؛ اما وزارت اطلاعات و فرهنگ نمی‌تواند با شیوه‌های غیر قانونی، و راه اندازی یک انتخابات نمایشی، افراد مورد نظر خود را به عنوان نماینده‌گان ژورنالیستان به شورای عالی رسانه نصب کند.»
به گفتۀ توحیدی، اگر طرزالعمل مورد نظر در مطابقت با قانون رسانه‌های همه‌گانی تغییر داده شود، فدراسیون ژورنالیستان افغانستان در انتخاباتی که بر اساس یک طرزالعمل قانونی و بدون عیب و نقص برگزار شود، شرکت خواهد کرد.
در یک و نیم سالی که از ایجاد شورای عالی رسانه می‌گذرد، سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ، دو تن را به عنوان نماینده‌گان ژورنالیستان در این شورا انتصاب کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.