عامـلان قضیۀ پغـمان اعدام می‌شوند

25 سنبله 1393/

دادگاه استیناف کابل پنج تن از متهمان تجاوز جنسی در پغمان را به اعدام و دو تن دیگر را به جرم غارت‌های مسلحانه به ۲۰ سال زندان محکوم کرد. قاضی گفت که شواهدی برای اشتراک این دو تن در تجاوز گروهی وجود ندارد.
این دادگاه به صورت علنی روز دوشنبه ۲۴ سنبله ۱۳۹۳ برگزار شد و رسانه ها آن را پوشش دادند. افرادی که قربانی سرقت های این افراد شده بودند، اجازه یافتند تا ادعاهای شان را علیه متهمان مطرح کنند.mnandegar-3
در جریان دادگاه به متهمان اجازه داده شد تا در برابر اتهاماتی که بر آن ها وارد شده، از خود دفاع کنند. آن‌ها از حق داشتن وکیل مدافع برخوردار بودند و به وکلای مدافع آن ها وقت کافی داده شد تا دفاعیه شان را ابراز کنند.
عزیزالله، نظر محمد، قیس الله، سمیع الله و حبیب الله مشهور به قاری به جرم اختطاف، تجاوز گروهی جنسی، غارت‌های مسلحانه، چور و چپاول اموال و خشونت علیه زنان، به اعدام محکوم شدند. صدیق الله حقیق، قاضی دادگاه استیناف در مورد تصمیم دادگاه گفت: «هر واحد شما را تعزیرا به اشد مجازات محکومین به اعدام نمودیم.»
صفی الله و جمیل دو تن دیگر از متهمان، به دلیل نبود دلایل کافی در قضیه پغمان بری الزمه شناخته شدند، اما به جرم غارت های مسلحانه به بیست سال زندان محکوم شدند.
آقای حقیق گفت: «در خصوص غارت‌های مسلحانه به غیر از حادثه قوریه پغمان، مطابق ماده ۱۵ قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، هر واحد شما [دو نفر] را از ابتدای گرفتاری تان به مدت بیست سال محکومان به جزا نمودیم.»
حق دفاع برای متهمان
این هفت متهم در جریان جلسه علنی دادگاه تاکید کردند که تجاوز نکرده اند ولی اعتراف کردند که در سرقت‌های مسلحانه دست داشته اند. متهمان گفتند که در قوماندانی امنیه کابل شکنجه شده و در اثر شکنجه اعتراف کرده اند، ادعایی که از سوی پولیس رد شده است.
موظفین امنیتی دست بندهای هر کدام از متهمان را هنگام دفاع باز می‌کردند و قاضی دادگاه بارها تکرار کرد که متهمان به صورت آزادانه می‌توانند از خود دفاع کنند.
دو تن از وکیلان مدافع از متهمان دفاع کردند. آن ها نشر هویت متهمان پیش از محاکمه را خلاف قانون خواندند، ولی تاکید کردند که از عمل جرمی متهمان دفاع نمی‌کنند. متهمان چهار وکیل مدافع داشتند که دو تن از آن ها در جلسه دادگاه حضور نیافتند.
قاضی دادگاه گفت که این آخرین فیصله در مورد متهمان نیست و آن ها می توانند به ارتباط فیصله فرجام خواهی کنند. براساس سیستم قضایی افغانستان، متهمان می‌توانند در دادگاه تمیز که آخرین مرحله قضا است، شکایت کنند.
قضیه تجاوز در پغمان به شدت بر روحیه باشنده‌گان کابل تاثیر کرد. این خبر توسط هزاران کاربر فیسبوک دست به دست شد و رییس جمهور کرزی گفت که از دادگاه عالی خواسته تا عاملان قضیه را به اعدام محکوم کند.
دادگاه حوزه سوم شهر کابل هفت تن از متهمان به تجاوز گروهی در پغمان را در جلسه علنی به اعدام محکوم کرد. همزمان با جلسه دادگاه، صدها فعال مدنی در مقابل دروازه دادگاه عالی راهپیمایی کرده و خواهان اعدام متهمان شدند.

اشتراک گذاري با دوستان :