عبدالله: حکـومت بـرای خشـونت‌زدایـی از زنـان متعـهد است

/

رییس اجرایی حکومت می گوید که خشونت به هر شکل و هر نوعی که باشد، قابل پذیرش نیست و در راستای خشونت زدایی از زنان متعهد هستند.
عبدالله عبدالله دیروز در مراسم گرامی داشت روز جهانی محو خشونت علیه زنان گفت: حکومت افغاستان بیش از پیش در راستای دسترسی زنان به عدالت، مشارکت سیاسی، حضور معنادار آنان در برنامه‌های ملی و به خصوص روند صلح متعهد است.
او افزود، مهمترین مسأله نبود صلح و تداوم جنگ است؛ پدیده‌یی که تاثیرات ناگواری بر همه مردم افغانستان و به خصوص زنان دارد.
رییس اجرایی حکومت فقر، بی سوادی و نبود آموزش کافی و عدم آگاهی عامه را عوامل اصلی اعمال خشونت دانسته و تاکید کرد که با وجود چالش‌های بی شمار زنان در این دو دهه با تلاش‌های فراوان ایستادگی کردند و توانایی شان را ثابت ساختند که می‌توانند و این قابل قدر است.
عبدالله خاطرنشان کرد که توسعه پایدار بدون مشارکت زنان امکان پذیر نیست و حکومت متعهد به زمینه‌سازی حضور و مشارکت فعال و گسترده زنان در عرصه های مختلف در کشور است.
عبدالله در حالی تعهد حکومت به خشونت زدایی به خصوص علیه زنان را بیان می‌کند که کمیسیون مستقل حقوق بشر با نشر گزارشی تازه، از افزایش ۸٫۲ درصدی خشونت علیه زنان در هفت ماه گذشته خبر داده است.

اشتراک گذاري با دوستان :