عبدالله عبدالله: اقدامات پاکستان تعیین‌کنندۀ روابط کابل – اسلام‌آباد است

گزارشگر:سه شنبه 3 سنبله 1394 ۲ سنبله ۱۳۹۴

رییس ‌‎اجرایی حکومت وحدت ملی گفت که اقدامات پاکستان در قبال افغانستان تعیین کننده روابط آینده کابل و اسلام‌‌آباد است.
عبدالله عبدالله رییس‌اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان اعلام کرد که روابط آینده کابل و اسلام‌آباد مشروط به اقداماتی است که پاکستان در قبال افغانستان انجام می‌دهد.
وی گفت: عکس‌العمل پاکستان در مورد موضع اخیر محمد اشرف‌غنی رییس‌جمهور افغانستان در قبال این کشور ، روابط آینده کابل و اسلام‌آباد را تعیین می‌کند.
mnandegar-3رییس‌جمهور حکومت وحدت ملی چند روز قبل در دیدار با پیتر سمنیبی سفیر سویدن در کابل اظهار داشت: پاکستان باید شرایط و اوضاع افغانستان را درک کند و تعریفی را که برای تروریسم در داخل آن کشور ارائه کرده، در افغانستان نیز همان تعریف را داشته باشد.
همچنین اشرف‌غنی چندی پیش در واکنش به افزایش ناامنی‌ها در افغانستان تصریح کرد: تا هنوز پیغام جنگ از پاکستان به افغانستان فرستاده می‌شود و پایگاه‌های آموزش تروریست‌ها در این کشور همچنان فعال می‌باشد.
بر همین اساس عبدالله نیز اظهار داشت: پاکستان در قبال افغانستان از سیاست دوگانه‌یی استفاده می‌کند.
رییس‌اجرایی حکومت وحدت ملی خاطرنشان کرد: در حال حاضر توقع افغانستان از حکومت اسلام‌آباد انجام اقدام صادقانه در قبال این کشور است نه گفتارهای امیدوار کننده.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Shah Jahan

    محترم وزیر صاحب داخله اگر به مردم صادقانه بیان کنید. دلیل انفجارات پیهم در شهر کابل درین چند روز رخ داد جان صدها هم وطن ما را گرفت وخسارات مالی و جانی هنگفتی را ملت و دولت متقبل شدند.

    دلیل اینکه این موتر های مملو با مواد منفجره داخل شهر میگردد و بیست پسته امنیتی میگذردیک روز مردم شاهد نیست قوماندانی پولیس کابل جلو یکی ازین انفجارات راقبل از وقوع حادثه بگیرد شاید این موتر مملو با مواد منفجره از کدام سیاره دیگر در منطقه دلخواه خود پاهین می آید مردم در حیرت است ویا معامله دالری کلان به خاطر ضربه زدن و کشتن مردم شریف افغانستان در بین باشد. کشور های حامی و مهد تروریست یعنی پاکستان پلید با اجنیت هایش در وزارت داخله و قوماندانی امنیه حتی در ارگ فعال است به خاطر بد نام کردن دولت و دلسرد کردن دوستان افغانستان می خواهند جلو پیشرفت و ترقی افغانستان رااز هر طریق ممکن گیرنداگربه تقرر شخص ورزیده لایق و پاک نفس با تجربه در قوماندانی کابل اقدام عاجل نکنید مردم مظلوم افغانستان منتظر قربانی و خسارات بیشتررا انتظار بکشند مسولیت متوجه شخص شماهم است. کار شما تا رهیس جمهور این نیست هم وطنان ما در خون در سرک جان دهدشماو رهیس جمهور کله تان می جنبانید ما به شدید ترین الفاظ این عمل را محکوم می کنیم این گپ های رومانتیک چه مشکل مردم را حل و درد مردم را دوا میکندکی به این سخنان پوچ و غیر عملی گوش میدهد.

    به نظر مردم شروع از دفتر رهیس تاتمام قوماندانی ولایت کشور همچنان ریاست امنیت ووزارت دفاع ملی تمام باکتریا مزدوران شناخته شده که روی واسطه قوم بازی رشوت خوری مربوط باند های کشور همسایه که مانند جولاگگ دور اشرف غنی را حلقه کرده از پاکستان مستقیمأهدایت میگیرند بالای اشرف غنی خواسته پنجابی پلید پاکستان را می قبولاند دور و پاک نشود. هر کاریکه به نفع جامعه باشد به شکلی از اشکال مانع اجرای آن میشوند به دستور استخبارات پنجابی ها میگردد. بطور نمونه اجرای تذکره برقی مجلس وزرا فیصله کرد که تاریخ ۲۸ اسد شروع میشود خوب دقت کنید هموطنان عزیز متاسفانه جهار جاسوس پلید بی هویت معامله گرا منافق اجینت استخبارات پنجابی دور اشرف غنی محاصره کرده مانع اجرای شروع کار تذکره برقی میشوند. بر علاوه که داشتن تذکره احصاهیه دقیق نفوس کشور در انتخابات مفید است در قسمت پلان گذاری های آینده در تمام ساحات پروژه های اقتصادی و اجتماعی بسیار زیاد ارزش مند است. پول مصارف تذکره برقی را ملیون ها دالر میشود آنرا کشور های اورپاهی تعهد کرده می پردازد. اما به بهانه پوچ و ضربه زدن به مردم و افغانستان عزیز پاهین آوردن تواناهی اعتبار کشور را در سطح جهان مانع اجرای کار میشوند غنی گنگ شده تعقل نمیکندکه فیصله مجلس وزرا شخص خودم است به گفته عوام برابر دوتای پشه مجلس وزرا ارزش ندارد. کشور های اورپاهی چه پرداشت ازین بازی ارگ خواهد کرد پول برایتان میدهیم شما مصرف نمیکنید خبر نیست چار جاسوس پلید ارگ نشین کابینه افغانستان را بمشول رهیس اجراهیه بالای انگشت خود می چرخاند بی ادبی معاف باشد دل مردم و کسانیکه ترقی و پیشرفت افغانستان را دوست دارد بسیار درد میکند جهان در کجاست ما در کجا. که به گپ و فیصله این مجلس وزرا کسی ملی را پوست نمیکندوقتیکه فیصله بیست و هشت وزیر را چند نفر محدود که دور اشرف غنی حلقه کرده باطل میسازد به اشاره اجنبی دشنمان خاک و مردم باید وزرا هم کمی تعقل کنند حاصله نشست و تصامیم چه سود به نفع جامعه ببار آورده مردم دلسرد هستندحقیقت دارد عزت و اعتبار خود مجلس وزرا در مجموع دولت افغانستان به سطح کشور و جهان به صفر برابر ساخته دو نفر ارگ نشینان به دستور دشمنن وطن در گوش اشرف غنی پف میکند وی راگیچ ساخته مانند استخبارات پنجابی نفرهای انتحاری را ترین میکند شب و روز در گوش نفر تبلیغ میکندجنت میروی بهشت فروشان لحظه وقت نمیدهد که شخصی انتحاری فکر کند کار خوب است ویا بد این دو اجینت مغز اشرف غنی را شستشو میکنند به دستور استخبارات و متخصصین دشمنان افغانستان این وزرااگر شهامت کنند چاپلوس نیستند متفقآ باید به خاطر حیثیت خود مشکل رابارهیس جمهور در عدم حضور جاسوس ها به تنهای بوی بفهمند که این راه روان هستی به ترکستان میروی مردم در گودال غرق میشود کشوررا چهار جاسوس دور خودت حلقه زده به هدایت و دکتی پنجابی ها می چرخاند. اشرف غنی دور تر از ارگ از واقعیت های عینی خبر ندارد گپ های حقیقی به بسیار شکل ماهرانه پنهان میشودچون در عقب کار سازمان مخرب پنجابی ها فوق العاده فعال است. مانند زمان حکومت کرزی خرم وردک در جیب هایش چندین آله جاسوسی استخبارات پاکستان نصب کرده بود که جریان سخنان مجلس وزرا کرزی مستقیما به پاکستان ریلی میشد حتی کرزی با یک خارجی ویا سفرا کشور های خارجی صحبت میکرد خرم در مجلس حتمأحاضر بود مانند مگس چشم سفید قطعأ کرتی خود را با وجود گرمی هوا از جان خود دور نمیکرد عرق بو و تعفن هم میداد چون در جیب کرتی وی موبیل هاو آله های استخباراتی را پنجابی گذاشته بودمجبوررهم بود کرتی خودرا بپوشد مستقیما جریان موضوع به استخبارات پنابی ریلی میشد. وزرا محترم بشمول داکتر عبدالله اگر آرزو خدمت صادقانه بوطن مردم و افغانستان عزیز دارید تا زمانیکه آب را از سر چشمه یعنی ارگ پاک نسازید هیچ کار تان نتیجه مثبت نمیدهد به خاطریکه گردانه و بازی کن اصلی سوپر پاور استخبارات پنجابی در ارگ دور اشرف غنی حلقه زده گرداننده اصلی ایشان است سخنان و تصمیم شمابه اندازه پر گاه ارزش ندارد بخاطرکه جنبه عملی ندارد. هر روز کشور در تمامی ساحات در راه بدبختی سیر نزولی می پیماید عامل اصلی جاسوس پنجابی است باید این باکتریا پاک شود تا افغانستان ترقی کنداشرف غنی یک سمبول و راه گم شداست. حاجی صبور