عقب‌گـرد در مـذاکره با حـزب اسـلامی

دوشنبه 20 ثور 1395/

گفت‌گوهای شورای عالی صلح با هیأت اعزامی گلبدین حکمتیار به بن‌بست خورده است. برخی منابع می‌گویند: ‌پیشرفت‌هایی در این گفت‌وگوها صورت گرفته بود؛ اما باردیگر در مذاکرات عقب‌گرد به وجود آمده است.
یک مقام بلند پایه شورای عالی صلح می‌گوید با آمدن هیأت جدید حزب اسلامی توافقاتی‌که قبلاً شورای عالی صلح با هیأت نخست آقای حکمتیار mandegar-3دست یافته بود، با یک عقب‌گرد بسیار کلان مواجه شده است.
منبع می‌گوید که با آمدن هیأت جدید آقای حکمتیار و شامل‌شدن آنان در روند مذاکرات، به یک عقب‌گرد بسیار کلان به وجود آمده است. چنان‌که بسیاری از مواردی که قبلاً با هیات حزب اسلامی زیر نظر امین کریم توافق داشتیم به شدت رد کردند و خواستار امتیازهای بسیار زیادی شدند. منبع می‌گوید که هیات جدیدی که زیر ریاست آقای غیرت بهیر وارد کابل شده است، کارها را مشکل کرده‌اند و به نظر می‌رسد که گفت‌وگوهای صلح با هیات حکمتیار بی‌نتیجه بماند.
این منبع می‌گوید که هیات اولیۀ آقای حکمتیار فقط روی سه مورد تاکید داشت که از نظر ما قابل قبول نبود؛ یکی آن به دست آوردن سه شهرک در شهر کابل برای حکمتیار، اعضای حزب اسلامی و مهاجران کمپ شمشتو بود و مورد دوم هم حذف نام حکمتیار و حزب اسلامی از فهرست سیاه امریکا و سازمان ملل و مورد سوم هم این‌که همه زندانیان حزب اسلامی به عنوان یک امتیاز باید قبل از هر نوع مذاکره‌یی رها شوند.
منبع می‌گوید که توافقات اولیه این بود که حزب اسلامی با توافق قانون اساسی و قوانین نافذه کشور از اغضای حزب اسلامی به سان همه شهر وندان کشور و رهبران جهادی در ساختارهای دولتی طبق لزوم دید جاداده می‌شوند. هم چنان توافق کرده بودیم که رهبری حزب اسلامی به سان دیگر رهبران جهادی مورد حمایت و حفاظت نیروهای دولتی قرار می‌گیرد و از مشوره‌های او به سان دیگر رهبران و شخصیت‌های جهادی در همه امور از جانب رییس جمهوری استفاده می‌شود. تنها موارد شهرک‌ها، حذف نام از فهرست سیاه از مشکل‌ترین بخش‌های توافق نامه بود که قبولی و یا رد آن به رییس جمهور محول شده بود.
منبع می‌گوید که اما حالا هیات حزب اسلامی با نشان‌دادن یک عقب گشت کامل، می‌گوید که باید بحث شهرک به حزب اسلامی و رهایی زندانیان حزب اسلامی و نیز حذف نام حکمتیار از فهرست سیاه به عنوان گام‌های استقبال کننده دولت پیش از هر توافقی باشد و نیز برای دوصد تن از افراد آقای حکمتیار به شکل قانونی سلاح داده شود تا از آقای حکمتیار محافظت کنند. آقای حکمتیار باید به شکل خاص‌تری مورد حمایت دولت قرار گیرد و در این شب و روزها باید رسانه‌ها با القاب خوب از او یاد کنند.
منبع می‌گوید که حزب اسلامی می‌خواهد که امریکا، پاکستان و چین باید در پای هر توافق نامه با حزب اسلامی امضا کنند؛ چیزی که در مخالفت با اصل گفت‌وگوهای بین‌الافغانی که ادعای هیات حزب اسلامی بود، می‌باشد.
هم‌چنان پیشنهاد کرده‌اند که دولت باید آقای حکمتیار را به عنوان مشاور ارشد در امور سیاسی و کشورداری برگزیند در حالی که قبلا توافق شده بود که آقای حکمتیار به سان دیگر رهبران جهادی به رییس جمهور مشوره بدهد و رییس جمهوری از مشوره آقای حکمتیار استفاده کند. حالا اعضای اعضای حزب اسلامی می‌خواهند که در نهادهای امنیتی به شکل خاص و نیز در نهادهای دیگر دولتی مثل شورای عالی صلح، شورای ملی و کابینه به شکل عام عضویت داشته باشند. حالا با پشنهادهای جدید آنان کل توافقات قبلی به هم خورده شده است.
منبع می گوید که انتظار این بود که هیات حزب اسلامی روز شنبه آخرین پیشنهادها و دیدگاه‌های شان را ارایه کنند تا در مورد آن فکر کنیم اما حالا به نظر می‌رسد که امیدواری‌ها برای دست یافتن به صلح با حز اسلامی یک بار دیگر به بن بست مواجه است خواست های هیات حکمتیار روند مذاکرات را صدمه زده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.