عقد تفاهمنامه میان بزرگترین اتحادیه‌های صنفی

سه شنبه 2 جدی 1393/

mnandegar-3اتحادیۀ ملی کارگران (کارکنان) افغانستان و اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، روز گذشته در نشستی که در مقر اتحادیۀ ملی کارگران افغانستان برگزار شده بود، تفاهنامۀ همکاری های دراز مدت را به امضا رساندند.
اتحادیۀ ملی کارگران افغانستان با بیش از نیم قرن سابقۀ کاری و داشتن حدود ۱۵۰ هزار عضو، بزرگترین و پرسابقه ترین اتحادیۀ صنفی در افغانستان است و اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان با نزدیک به ۳۵ سال سابقۀ کاری و با داشتن حدود ۲ هزار عضو، بزرگترین وسابقه دار ترین نهاد صنفی ژورنالیستان افغانستان.
برمبنای تفاهمنامه‌یی‌که روز گذشته میان این دو نهاد به امضا رسید، قرار است اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در فراهم‌آوری آموزش‌های حرفه‌یی برای بخش های مربوط اتحادیۀ ملی کارگران افغانستان، در زمینه‌های روابط عامه و تبلیغات و نشرات همکاری نماید و اتحادیۀ ملی کارگران افغانستان، در احیا و یا ایجاد دفاتر ولایتی ، با اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، همکاری خواهد کرد.
همچنان هر دو نهاد برای داد خواهی در زمینه‌های حقوق صنفی کارگران و خبرنگاران، به ویژه آن‌هایی که در سکتور خصوصی فعالیت می‌کنند و در حال حاضر از حقوقی مانند تقاعد، بیمۀ صحی، مصونیت شغلی، رخصتی‌های قانونی و حقوق دیگری از این قبیل محروم استند، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
عبدالحمید مبارز، رییس عمومی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، در نشست روز گذشته گفت: «ما بعد از این، برای داد خواهی حقوق خبرنگاران افغانستان، حمایت بزرگترین نهاد صنفی کشور را با خود خواهیم داشت که یقینا، در رسیدن به اهداف صنفی، ما را جداٌ تقویقت خواهد کرد.»
داکتر معروف قادری، رییس اتحادیۀ ملی کارگران (کارکنان) افغانسنان نیز با تأکید بر اهمیت همکاری این دو نهاد گفت: «خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، پیوسته، صدای مردم را به گوش دولت و جهانیان رسانیده اند و همکاری آن‌ها با اتحادیۀ ما، کمک خواهد کرد تا صدای داد خواهی کارگران و کارکنان افغانستان، بلند تر و رسا تر از همیشه، به گوش مسوولان رسانیده شود.»
تفاهمنامه میان این دو نهاد در حال حاضر برای یک دورۀ سه ساله عقد شده و هر دو طرف امید وار استند که این همکاری برای سالیان دراز ادامه یابد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.