عوامل افزایش خشونت‌های جنسی از دیدگاه علـمای دینی و جامعه‎شناسان

ناجیه نوری / 31 سنبله 1393/

نشر برنامه‌ها و سریال‌های مبتذل، فقر، بیکاری، ضعف در تربیه اسلامی، نبود استقلال جنسی در میان جوانان و ناامنی از جمله عوامل اساسی افزایش تجاوزهای جنسی در کشور است.
شماری از استاد دانشگاه‌ها و ملا امامان با بیان این مطلب، افزایش تجاوزات جنسی در جامعه و در خانواده توسط محارم درجه اول را عدم تربیه اسلامی، فقر و نشر برنامه‌های مبتذل می‌دانند. mnandegar-3
به گفتۀ آنان، نبود فرهنگ شهر نشینی، نا امنی، عدم تطبیق قوانین و معافیت مجرمین متکرر به وساطت زورمندان سبب شده تا هر روز مردم شاهد تجاوز جنسی به زنان و دختران در جامعه و حتا در خانواده توسط محارم درجه اول آنان باشند.
شهلا فرید استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل، عامل افزایش تجاوزت جنسی چه در جامعه و چه در داخل خانواده توسط محارم درجه اول را جنگ فرهنگی می‌داند که وارد خانواده‌ها شده است.
این استاد دانشگاه می‌افزاید، نشر فیلم‌های مبتذل از طریق شبکه‌های خارجی نیز در افزایش تجاوزت جنسی به محارم مخصوصاً به دخترانی که از سواد چندانی بهرمند نیستند، می‌باشد.
او عامل دیگر افزایش تجاوزات جنسی را فقر و بیکاری در میان جوانان عنوان کرده گفت، بیکاری و فقر سبب شده تا جوانان نتوانند در سن قانونی ازدواج کنند و این امر نیز در افزایش تجاوازت جنسی نقش اساسی دارد.
به باور بانو فرید، حادثه ده عربان پغمان ناشی از خشونت خانواده‌گی و اجتماعی نیست، بل این معضل ناشی از جنگ و ناامنی در کشور است.
به گفتۀ وی، ولی تجاوز به دختر توسط محارم درجه اول خانواده ناشی از حاکمیت نامعقول مرد در خانواده است، زیرا مرد از تسلطی که در خانواده دارد، گاهاً چنین استفاده‌هایی می‌کند.
در همین حال، محمد داوود راوش جامعه شناس و استاد دانشگاه کابل می‌گوید، نبود امکانات اجتماعی، فقر اقتصادی، بیکاری و نبود استقلال جنسی برای جوانان از جملۀ عوامل اساسی افزایش تجاوزات جنسی است.
استاد رواش، نبود فرهنگ شهر نشینی در میان اکثریت مردم شهر‌ها را نیز عامل دیگر افزایش تجاوزات جنسی دانسته گفت، هجوم مردمان روستایی که از فرهنگ شهر نشینی و سواد کافی بهرمند نیستند به شهر کابل نیز سبب افزایش این پدیده زشت شده است.
او تاکید کرد، جنگ، فقر و بیکاری از جملۀ عواملی اند که آشفته‌گی فرهنگی را به وجود آورده و چون برای رفع این آشفته‌گی فرهنگی راهکاری وجود ندارد، بنابراین این آشفته‌گی نیز خود به خود سبب افزایش تجاوزات جنسی شده است.
این استاد دانشگاه افزود، تعلیم و تربیه ضعیف نیز عامل دیگر افزایش این پدیده زشت در جامعه ما است که برای نهادینه کردن تعلیم و تربیه درست هم به زمان و هم به امکانات کافی نیاز است.
همچنان، حبیب‌الله حسام از عالمان دینی با انتفاد از رسانه‌های تصویری می‌گوید، نشر سریال‌ها و برنامه‌های مبتذل سبب تجاوز چه به محارم و چه به غیر محارم گردیده است.
به گفتۀ وی، ضعف تربیه اسلامی نیز در به وجود آمدن این معضل اساسی نقش دارد؛ زیرا تربیه اسلامی در جامعه افغانستان در حد بسیار پایان قرار دارد؛ بنابراین چنین اعمال زشت می‌تواند توسط افرادی که تربیه اسلامی ضعیف دارند، صورت گیرد.
مولوی حسام گفت، اتباع افغانستان مسلمان اند؛ اما با آنکه دین اسلام دین هدایت و رحمت است، ولی چون تربیه اسلامی در افغانستان به دلیل اینکه دولت‌های گذشته به تعلیمات اسلامی توجه نکردند بسیار ضعیف است و این مساله نیز یکی از عوامل اساسی افزایش تجاوزات جنسی در کشور شده است.
او تاکید کرد، عامل سوم افزایش تجاوزات جنسی در کشور بیکاری و فقر است و این عامل یکی از عوامل اساسی و محوری در افزایش این پدیدۀ زشت است.
مولوی حسام افزود، عدم تطبیق مجازات نیز در افزایش تجاوازت جنسی نقش دارد، زیرا زمانیکه قانون تطبیق نشود، بی‌بند باری خود به خود در جامعه حاکم می‌شود.
در همین حال، کمال‌الدین حامد استاد دانشگاه، دلیل اصلی افزایش تجاوزات جنسی را ترویج فرهنگ غربی و فلم‌ها و ویدیو کلیپ‌های مبتذل عنوان کرده می‌گوید، این ویدیو کلیپ‌ها عمل جنسی دسته جمعی را پخش و تشویق می‌کند و دلدادگان غربی جامعۀ ما نیز از این فرهنگ تحت نام آزادی حمایت مینمایند .
این استاد دانشگاه تاکید کرد، ولی متاسفانه قربانی این تجاوزها زنان واقعی این جامعه اند که از یک طرف زیر فشار تعصب قبیلۀ دست و پا میزند و از جانب دیگر با تشویق همجنسان آلودۀ شان مورد تجاوز گروهی و محارم قرار می‌گیرند .
او با انتقاد از رسانه‌های تصویری گفت، دست اندرکاران سریال‌های خارجی شریک تجاوزهای گروهی و محارم اند که اگر به ایشان پرداخته نشود این قصه سر دراز خواهد داشت.
وی افزود، سریال‌های نشر شده از طریق رسانه‌ها ارتباط عاشقانۀ برادر با خانم برادر، کاکا با برادر زاده، داماد با خشو و امثال این‌ها را به نشر می‌رساند.

اشتراک گذاري با دوستان :