عوامل گُسترش پدیدۀ بچه‌بازی چیست؟

گزارشگر:ناجیه نوری/ 17 جدی 1392 ۱۶ جدی ۱۳۹۲

پعدم تطبیق قوانین، موجودیت فرهنگ معافیت، کم توجهی ملا امامان و وجود فساد گسترده در دستگاه عدلی و قضایی، سبب شده تا پسران خُردسال همچنان قربانی پدیدۀ زشت «بچه‌بازی» باشند.
شماری از حقوق‌دانان با تأکید بر این مسأله از افزایش فرهنگ «بچه‌بازی» در کشور ابراز نگرانی کرده و گفته اند، بدبختانه در یک دهۀ اخیر علمای دینی به دلیل فشارهای سیاسی نتوانسته اند در راستای کاهش پدیده «بچه‌بازی» مسوولیت دینی خود را ادا کنند.mandegar-3
اما برخی از عالمان دین می‌گویند، مسایلی مانند احترام به کرامت انسانی، آزادی، حقوق بشر و ایجاد خانه‌های امن، سبب شده تا پدیدۀ زشت «بچه‌بازی» افزایش یابد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان روز یکشنبه هفتۀ جاری اعلام کرد که «بچه‌بازی» به حد بی‌سابقه‌یی در این اواخر افزایش یافته است.
با آنکه این کمیسیون آمار دقیقی از این پدیده ارایه نکرد؛ اما اعلام کرده که در این خصوص کمپاین آگاهی‌دهی را آغاز کرده‌اند.
این کمیسیون گفته که یکی از عوامل افزایش این پدیده، گنگ بودن ماهیت جرمی «بچه بازی» در قوانین و نظام عدلی قضایی افغانستان است.
اما شهلا فرید استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل می‌گوید: «در قانون افغانستان در مورد «بچه بازی» و لواط سخت‌ترین جزا پیش‌بینی شده؛ بنابراین «بچه بازی» مطابق به قانون افغانستان، بدترین جرم دانسته می‌شود».
بانو فرید علت افزایش این پدیده را فرهنگ معافیت زورمندان، کم توجهی ملا امامان و فساد گسترده در دستگاه عدلی و قضایی عنوان می‌کند.
او می‌گوید: «یکی از عوامل افزایش پدیدۀ بچه‌بازی در افغانستان، عدم تطبیق قانون و عدم آگاهی و کم‌آگاهی مردم از قوانین اسلامی در خصوص این پدیدۀ زشت است».
این استاد دانشگاه گفت: «از سوی دیگر، بدبختانه در یک دهۀ اخیر علما به دلیل فشارهای سیاسی نتوانسته اند در راستای کاهش این پدیدۀ زشت مسوولیت دینی خود را درست ادا نمایند».
وی اضافه کرد: «اکثریت علمای دینی مسوولیت خود را در این راستا به درستی ادا نکردند و شایعاتی که در خصوص سوی استفاده جنسی از کودکان در میان طالبان وجود دارد، این مساله را حادتر ساخته است».
این استاد دانشگاه گفت: «از سوی دیگر، عدم توجه حکومت به این مساله، نیز یکی از عوامل اساسی گُسترش این پدیده است، زیرا حکومت چون درگیر مسایل دیگر است؛ بنابراین این پدیده به فراموشی سپرده شده که نتیجه آن افزایش این پدیدۀ زشت است».
به باور این استاد دانشگاه، عامل دیگر افزایش این پدیده مسایل اقتصادی است، به این معنا که چون عروسی‌‌های امروزی مصارف بسیار گزاف نیاز دارد و شاید برخی‌ها نتوانند ازدواج کنند؛ بنابراین از طفل پسر سوء استفاده می‌کنند.
او افزود، یکی دیگر از عوامل افزایش این پدیده، عدم موجودیت سرپرست برای اطفال و افزایش کودکان کارگر است و بسیار خوب می‌شد که اگر کمیسیون حقوق بشر این موضوع را نیز در گزارش خود جا می‌داد.
اما قاضی نذیر احمد حنفی عضو شورای علمای افغانستان می‌گوید، هرچند این پدیدۀ زشت در افغانستان و سایر کشورهای دنیا سابقه دارد؛ اما علت افزایش آن حضور خارجی‌ها است!
این عضو شورای علما همچنان گفت، مسایلی مانند احترام به کرامت انسانی، آزادی، حقوق بشر و ایجاد خانه‌های امن و بسیاری از موارد دیگر، سبب شده تا پدیده‌های زشت این چنینی افزایش یابد.
او می‌افزاید: « یکی از عوامل دیگر افزایش این پدیدۀ زشت، عدم تطبیق قوانین در کشور است».
قاضی حنفی گفت: «علت دیگر این پدیده فقر و اعتیاد به مواد مخدر است و بیشتر کسانی که معتاد به مواد مخدر اند، دست به چنین عمل زشتی می‌زنند».
وی می‌گوید: « یک بخشی از آگاهی‌دهی در این خصوص از مسوولیت‌های وزارت حج و اوقاف و ارشاد اسلامی افغانستان است؛ اما رسانه‌ها، وزارت معارف و نهادهای دفاع از حقوق کودکان نیز وظیفه دارند تا در کاهش این پدیدۀ زشت تلاش کنند.
این عضو شورای علما تاکید کرد، از سویی هم، علما مسوولیت دارند تا در این خصوص به مردم آگاهی لازم را در خطبه‌های نمازهای پنج‌گانه ارایه کنند.
استفادۀ جنسی و دیگر بهره‌کشی‌های فزیکی و روانی از پسران خورد سال، به مقاصد خوش‌گذرانی مردان را «بچه بازی» می‌گویند که سابقۀ بسیار طولانی در کشور دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.