غنـــــی: قصـر دارالامان بازسازی شـود

دوشنبه 17 حوت 1394/

mandegar-3اشرف غنی رییس جمهور کشور در جلسه‌یی که به هدف آغار کار پروژه ساحه دارالامان شهر کابل در ارگ برگزار شد، گفت که بازسازی قصر دارالامان شروع گردد.
وی در این جلسه افزود که پروژه دارالامان فصل ناتکمیل شدهء تاریخ افغانستان است.این پروژه باید از هر لحاظ با شرایط مالی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان تطابق داشته باشد و کار ساختمانی آن اولویت بندی گردیده و از بازسازی قصر دارالامان آغاز گردد.
در این جلسه فیصله شد که باید بیشتر دوایر دولتی در این ساحه انتقال یابد و قصرهای ساحه مذکور بخصوص قصر دارالامان بازسازی گردد.
در این نشست وزیر شهر سازی و سایر مسئولین آن وزارت و یکی از مهندسین سرشناس شهر استانبول دیدگاه‌ها و پیشنهادات شان را در خصوص پروژه دارالامان بیان کردند.
قصر دارالامان در زمان جنگ‌ها در شهر کابل تخریب شد. این قصر را امان الله خان یکی از پادشاهان سابق افغانستان ساخته است.
در خبرنامه‌ای که ارگ ریاست جمهور منتشر کرده به نقل از رئیس جمهور گفته است که تیم که بالای این پروژه کار می‌کند باید در زمینه ارتقای ظرفیت کارگران و سایر پرسونل آن سرمایه‌گذاری صورت گیرد تا امور کاری شان در مطابقت با معیارهای بین‌المللی پیش برده شود و باید آموزش دهی آنان همزمان با کار شان آغاز گردد.
محمد اشرف غنی گفت که بخاطر تطبیق پروژه مذکور در مرحله اول باید از زمین‌های که در اخیتار دولت است، استفاده صورت گیرد و در مرحله دوم باید زمین‌های دیگر استملاک گردد.
وزیر شهر سازی در این رابطه گفت که بانک جهانی برای ارتقای ظرفیت کارگران این پروژه تعهد کرده است.
رییس جمهور غنی تاکید کرد که در کار ساختمانی پروژه دارالامان باید به مواد ساختمانی افغانستان اولویت داده شود و تحلیل همه جانبه با در نظرداشت مواردی چون چشمه‌های آبی، خاک و مقاومت در برابر زلزله در نظر گرفته شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.