غنــی: مسلمان بودیم، هستیم و تا ابد خواهیم بود!

گزارشگر:شنبه 10 سرطان 1396 ۹ سرطان ۱۳۹۶

mandegar-3محمد اشرف‌غنی، رییس حکومت وحدت ملی در دیدار با باشنده‌گان مناطق غرب کابل، خواستار انزوای کسانی شده است که به گفته او آن‌ها را به کار نمی‌گذارند.
آقای غنی در این دیدار گفته است که اگر می‌خواهید افغانستان به پا بایستد، در زمینه به انزوا کشانیدن آنانی‌که مانع پیشرفت این کشور می‌شوند و ما را به کار نمی‌گذارند، اجماع نمایید.
بر اساس خبرنامۀ ارگ، آقای غنی گفت که از چندی بدین‌سو گفتمان بزرگ ملی را شروع کرده ایم و سلسلۀ این گفتمان ادامه خواهد یافت. وی افزود که طرح فرهنگی ما تطبیق قانون اساسی می‌باشد که مساوات هر افغان با افغان دیگر در آن تضمین شده است و قانون اساسی زمانی از حرف به عمل می‌آید که یک گفتمان ملی را راه اندازی کنیم.
اشرف غنی افزود: دو سال قبل که این بار مسوولیت را به عهده گرفتیم ما با چهار انتقال، انتقال امنیتی، انتقال اقتصادی، انتقال سیاسی و انتقال فرهنگی مواجه بودیم.
وی افزود که پلان‌های شوم دشمنان افغانستان که می‌خواستند، نظام و قانون اساسی را سقوط دهند و کشور را به دو جغرافیه سیاسی مبدل کنند، ناکام گردید. در آن زمان جهان از افغانستان در حال فرار بود، اما امروز ما افغانستان را در محور توجه جهان قرار دادیم.
رییس حکومت خطاب به آنان گفت که من از شما کمک می‌خواهم تا نهادهای امنیتی و دفاعی کشور را مطلقاً ملی و مسلکی بسازیم. وی تاکید کرد که من به افغانستان و اسلام تعلق دارم و درد هر افغان، درد من است. وظیفه من این است که درد افغان‌ها را مداوا کنم، نه آنکه آن‌را بیشتر سازم.
محمد اشرف غنی تاکید کرد که راه تطبیق قانون و خواست‌های متعادل در حکومت را لحظه‌یی فراموش نمی‌کنم. وی گفت که امحای فقر باید در صدر برنامه‌های ما قرار داشته باشد.
رییس جمهوری گفت که برای من فرصت بدهید، تا خواسته‌های تانرا عملی سازم. مسوولیت من تنها در مقابل شما نیست، بلکه در برابر فرزندان، نواسه‌ها و نوه های شماست.
وی گفت که من می‌خواهم، افغانستان به حیث قلب آسیا و مناطق مرکزی منحیث قلب افغانستان متحرک باشند و تا آخرین قطره خونم در راستای شکستاندن زندان مناطق مرکزی متعهد هستم.
اقای غنی خاطرنشان کرد که من قدرت شخصی نه، بلکه نهادسازی می‌خواهم. وی افزود که می‌خواهم در ادارات کشور شایسته سالاری حاکم شود و مسوولین دیدگاه ملی، فعالیت، شفافیت و موثریت داشته باشند.
محمد اشرف غنی گفت که عزت ما فردی نیست، بلکه جمعی است، عزت ما به عزت افغانستان بستگی دارد. وی افزود که آب، خاک و منابع طبیعی غنی داریم، اما متاسفانه فکر ما غنامندی ندارد و کوتاه مدت است.
محمد اشرف غنی گفت که پست‌ها و کرسی‌های دولتی به امتیاز طلبی و تفوق پسندی مبدل شده است، باید به این فرهنگ خاتمه دهیم. فرهنگ دولتداری باید فرهنگ خدمت باشد و تا زمانیکه همه شهروند نشویم، دولت پاسخگو پیدا نمی‌کنیم.
رییس جمهور غنی در رابطه به انتخابات گفت که من انتخابات را به چهار نهاد: جامعه مدنی به شمول زنان، احزاب سیاسی، کمیسیون‌های انتخاباتی و جامعه بین المللی سپردم و صرف من از آن نظارت می‌کنم. وی از حاضرین نشست خواست تا به هیچ کسی اجازه مداخله در انتخابات را ندهند.
رییس حکومت در رابطه به نقش زنان گفت که مشارکت زنان در دولت به صورت قابل ملاحظه تغیر کرده است.
رییس جمهور کشور در خصوص همزیستی میان مذاهب شیعه و سنی در افغانستان گفت که امام ابوحنیفه و امام جعفر صادق نه تنها هم عصر همدیگر، بلکه با هم دوست و همکار بودند.
رییس جمهور غنی تاکید کرد که افغانستان نمونه همزیستی مسالمت آمیز شیعه و سنی و پیروان فقه حنفی و جعفری است. کشور ما میدان جنگ شیعه و سنی شده نمی تواند.
وی از حاضرین مجلس و تمام جوانان کشور خواست تا افغانستان را از فقر به رفاه، از جنگ به صلح و از تضاد به همزیستی بیاورند.
محمد اشرف غنی با اشاره براینکه نصاب تعلیمی موجود به بازبینی و بحث سرتاسری نیاز دارد، گفت که نصاب تعلیمی مورد توجه جدی من است، به همین منظور شورای عالی قوای بشری در حال ایجاد است تا روی این مسئله و سایر موضوعات بحث سرتاسری را به پیش ببرد.
رییس جمهور گفت که جواب هویت ما در درک فرهنگ اسلامی ماست، ما مسلمان بودیم، هستیم و تا ابد خواهیم بود. وی تاکید کرد که بزرگترین مبارزه ما، مبارزه فرهنگی است، پس باید فرهنگ خود را بسیج کنیم. رییس جمهور از علما و دانشمندان کشور خواست تا در این خصوص طرح های مشخص خویش را ارائه کنند.
رییس جمهور کشور تاکید کرد که ما باید بالای فرهنگ به صورت آگاهانه سرمایه گذاری کنیم، زیرا نهادهای فرهنگی ما پاسخگو نیست.
رییس جمهور غنی از باشنده گان غرب کابل خواست تا در زمینه مبدل نمودن دشت برچی به کارته و حوزه منظم پلانی، همکاری نمایند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.