غنـی در دستـان اتمـر/ بهــرامی فاتــــح کــــدام میــــدان است؟

سه شنبه 14 سنبله 1396/

رییس‌جمهور غنی هفتۀ گذشته بر اساس پیشنهاد حنیف‌اتمر مشاور امنیت ملی، طی حکمی رتبۀ دگرجنرالی را به طارق‌شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی تفویض کرد.
رییس حکومت در مراسم تفویض رتبۀ نظامی به بهرامی، گفت که با روی کار آمدن نسل نو در سطوح رهبری حکومت، به ویژه در سکتور امنیتی و دفاعی، تغییرات مثبت در کیفیت کار به وجود آمده است.
طارق‌شاه بهرامی در یک سال سه بار ترفیع کرده است. این مسأله خشم عمومی را برانگیخته است. بسیاری از افسران و جنرالان نیروهای امنیتی حتا نتوانسته‌اند در پانزده سال یک بار ترفیع کنند؛ اما بهرامی که نظامی تازه‎کار است، در یک سال سه بار ارتقا کرده است.
اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی، پیوسته از شفافیت و مبارزه با فساد سخن زده است؛ اما فسادی بزرگ‌تر از این نیست که یک فرد- بدون هیچ دست‌آورد و شهکاری- در یک سال سه بار رتبه بگیرد.mandegar-3
راز رتبه‌گیری سرپرست وزارت دفاع روشن است. بهرامی از نزدیکان حنیف‌اتمر است. او نخست در دفتر شورای امنیت ملی کار می‌کرد و به یک باره‌گی و در نتیجۀ حمایت اتمر، به معاونیت وزارت داخله و سپس سرپرستی وزارت دفاع ارتقا کرد. حنیف‌اتمر تأثیر بسیار بالایی بر اشرف‌غنی دارد. غنی تا کنون در برابر هیچ یک از خواست‌های اتمر پاسخ رد نداده است. به همین دلیل، بسیاری‌ها اشرف‌غنی را بازیچۀ دست حنیف‌اتمر می‌دانند. اتمر، پروای آبروی رییس‌ حکومت را هم ندارد. ورنه هرگز به اعضای خانوادۀ خویش در یک سال سه بار درخواست رتبه نمی‌کرد. چنین پیشنهادهایی، دست مردم را به یخن غنی دراز کرده است. مردم اشرف‌غنی را فردی ناتوان و فاقد مدیریت و رهبری می‌دانند؛ زیرا نمی‌سنجد که یک فرد را چرا در یک سال سه بار رتبه بدهد. اگر بحث تیم‌بازی و قوم‌بازی و منطقه‌گرایی نباشد، بهرامی چه شه‌کاری کرده است که پیوسته ارتقا می‌کند؟!
برخوردهای سلیقه‌یی غنی- اتمر، نیروهای امنیتی کشور را بیشتر از پیش به سوی قوم‌گرایی و منطقه‌گرایی پیش می‌برد. اقدامات نابخردانۀ آن‌ها زمینۀ چندپارچگی ارتش و قوای مسلح افغانستان را فراهم می‌سازد. بر رهبران سیاسی و ملت افغانستان است که جلوی برخوردهای طفلانۀ چهره‎‌های مشخص را که پروای سلامت و ثبات افغانستان را ندارند، بگیرند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.