غنـی در پی ایجـاد نـهاد امر به معـروف و نهی از منـکر

گزارشگر:یک شنبه 14 اسد 1397 ۱۳ اسد ۱۳۹۷

شورای علما کمیسیونی را برای ارائه طرح جهت اصلاح جامعه ایجاد کرد. قرار است این کمیسیون نهاد امر به معروف و نهی از منکر را ایجاد کند.
شورای علمای افغانستان، طرح شکل گیری نهاد امر به معروف و نهی از منکر را به اساس فرمان محمد اشرف‌غنی جمهور غنی، ایجاد خواهد کرد. اکنون کمیسیون ایجاد شده طرحی را برای اصلاح جامعه ارایه می دهد.
mandegar-3آقای غنی اخیراً فرمانی را صادر کرده که در آن شورای علمای افغانستان موظف شده است تا کمیسیونی را به ریاست قیام الدین کشاف رییس شورای علمای کشور در راستای ارائه و تطبیق طرح پیشنهادی علما در خصوص اصلاح جامعه ایجاد کند.
مولوی قیام الدین کشاف رییس شورای علمای کشور امروز شنبه (۱۲ اسد) در یک نشست خبری در کابل گفت که این کمیسیون ۲۴ نفری با سه کمیته کاری براساس فرمان رییس جمهور ایجاد شده تا جهت اصلاح جامعه طرح جامع را به حکومت پیشنهاد کند.
آقای کشاف افزود که کمیته اول در راستای تقویت ارشاد و جلوگیری از هرنوع فساد، کمیته دوم در راستای انسجام علما و ایجاد دارالافتاح در سطح کشور و کمیته سوم هم در راستای انسجام نصاب مدارس دینی طرح‌های را با جزئیات آماده کرده و به رییس جمهور پیشنهاد خواهند کرد تا حکومت آن را عملی سازد.
او خاطر نشان کرد، از آنجایی که افغانستان یک کشور اسلامی است، تقویت ارشاد، جلوگیری از فساد، انسجام امور علما و تنظیم نصاب مدارس دینی حیثیت شاهرگ اصلاحی جامعه اسلامی را دارد.

امر به معروف و نهی از منکر
فرمان غنی در حالی به هدف شکل‌گیری طرحی برای امر به معروف و نهی از منکر صادر شده است که به نظر منتقدان او محدود کننده و سیاسی است.
در عین حال منتقدان این فرمان رییس حکومت وحدت ملی، می‌گویند که غنی که فرزندان او امریکایی و به شکل و استایل غربی در خارج زنده‌گی می‌کنند و خانم او یک مسیحی لبانی است، اکنون آمده است و فرمان ساختن طرحی برای اصلاح جامعه توسط علمای دینی را صادر کرده است.
این منتقدان می‌گویند که این طرح می‌تواند برای محدود کردن فضای زنده‌گی مردم و تسلط بیشتر به روان و رفتار افراد موثر باشد.
آگاهان می گویند که ساختن نهاد امر به معروف و نهی از منکر، در واقع یاد آور مظالم دوران طالبان است. اگرچه هنوز مشخص نیست که کمیسیون ایجاد شده چگونه طرحی را برای امر به معروف و نهی از منکر می‌سازد اما مسلم است که این فرمان غنی زیر نام اصلاح جامعه بیشتر اهداف محدودسازی را در پی دارد.
به نظر میرسد که این فرمان غنی، بیشتر به بحث مذاکرات امریکا با طالبان رابطه دارد و ممکن است که در آستانۀ نتیجه دادن مذاکره طالبان با امریکا، محدودیت‌هایی در جامعه و زنده‌گی مردم وضع گردد.
از جانب دیگر منتقدان می گویند که این فرمان غنی در عین حال یک حرکت کمپاینی و انتخاباتی برای جمع کردن رای شماری از محافظه کاران جامعه است.

اریه طرح اصلاح جامعه
قرار است که کمیته‌هایی در چوکات کمیسیونی برای تطبیق پیشنهادهای علما در راستای اصلاح جامعه، کارهای خود را بزودی آغاز کرده و جهت تطبیق به حکومت پیشنهاد شود.
محمد اکرم اخپلواک نماینده خاص رییس جمهور غنی در امور سیاسی نیز گفت که رییس جمهور این کمیسیون را به پیشنهاد علما برای تحقق اهداف اسلامی در کشور ایجاد کرده است.
عالمان دینی در نشستی که چندی پیش در خیمه لوی جرگه فتوایی را به منظور ایجاد صلح در کشور صادر کردند، به حکومت پیشنهادی مشخصی را برای اصلاح جامعه ارائه کرده بود.
آقای اخپلواک افزود که رییس جمهور می خواهد با عملی کردن پیشنهادهای علمای کشور، ارگ و منبر را بیشتر باهم نزدیک سازد.
او تاکید کرد که پیشنهادهای علمای در موارد یاد شده جداً از سوی اداره‌های حکومتی عملی خواهند شد.
این در حالی است که حدود ۲۹۰۷ عالم دینی در اواخر ماه مبارک رمضان در کابل گرد هم آمده بودند و ضمن صدور فتوای صلح در کشور پیشنهاداتی را جهت اصلاح جامعه به حکومت پیشنهاد کرده بودند که رییس جمهور براساس پیشنهاد آنان فرمان تشکیل کمیسیونی را از شورای علما صادر کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.