غنی: با حملۀ چهارشنبه می‌خواستند مانع برگزاری پروسۀ کابل شوند

گزارشگر:دوشنبه 22 جوزا 1396 ۲۱ جوزا ۱۳۹۶

رییس حکومت وحدت ملی در دیدار با تجار و سرمایه‌گذاران گفته است که حملۀ دهم جوزا به خاطر جلوگیری از برگزاری پروسه کابل راه‌اندازی شد.
در این نشست، خان‌جان الکوزی به نماینده‌گی از سکتور خصوصی صحبت کرده گفت که در حقیقت حملۀ چهارشنبه هدف گرفتن سکتور خصوصی بود. mandegar-3الکوزی علاوه کرد که براساس ارزیابی های نخستین، به سرمایه گذاران و متشبثین، حدود ۳۰ میلیون دالر خسارت وارد شده است.
وی اضافه کرد که سکتور خصوصی از اثر برپایی این خیمه‌ها، همه روزه دو میلیون دالر صدمه اقتصادی می‌بیند.
در ادامه، رییس حکومت گفت: دشمنان مردم افغانستان خواستند با انجام این حملۀ تروریستی، در کنار مردم ما دیپلما‌ت‌های خارجی مقیم افغانستان را هدف قرار دهند و همچنان مانع برای برگزاری کنفرانس “پروسۀ کابل” که دستاورد مهم افغانستان بود، قرار گیرند.
ریییس جمهور افزود که حملۀ تروریستی اخیر، حمله به اقتصاد ما بود و باعث خسارات جانی و مالی زیادی به شهروندان کشور گردید. وی اظهار داشت که حکومت راه های کمک و قرضه‌ها را به سرمایه گذاران و متشبثین که خسارت مالی دیده اند، جستجو می‌نماید.
رئیس جمهور گفت، در مشوره با سکتور خصوصی برای سرمایه گذران و متشبثین ساحه خاص درنظر گرفته خواهد شد و از آنان خواست تا در این خصوص نظریات خود با حکومت شریک بسازند. او افزود، برای تامین امنیت این ساحه تدابیر خاص اتخاذ خواهد شد.
محمداشرف غنی گفت، نظام شهری ما باید مدنی شود و در هفته جاری با اقشار مختلف در مورد نظم، مصونیت و امنیت شهر کابل مشوره خواهد کرد. او افزود، در مورد تطبیق قانون، اجماع مردمی وجود دارد و از همه می‌خواهم که از طریق منبر، رسانه‌ها و راه‌های ممکن دیگر در این مورد صدا بلند کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.